orto.nu

START - Undersökningar - Axel/överarm

Undersökning: Axel/överarm

Inspektion

Hållning, framifrån/bakifrån, scapulasymmetri, muskelatrofier.

Palpation

Skelett:

 • Clavicula, acromion, spina scapulae, scapula, processus coracoideus, caput humerus, humerus

Leder:

 • SC-led, AC-led, humeroscapularleden (nedan choracoideus)

Muskler:

 • Trapezius, deltoideus, triceps, biceps

Senor:

 • Distala bicepssenan, långa bicepssenan (ventralt caput humeri), korta bicepssenan (på choracoideus), supraspinatussenan (under akromion)

Rörelseomfång

 • Flektion/extention (normalt 165°/-60°)
 • Abduktion/adduktion med händerna pronerade (normalt 170°/-45°) [smärta < 120°: impingement, > 120°: AC-led]
 • Inåt-/utåtrotation (normalt ±70°)

Distalstatus

Sensorik, motorik, cirkulation.

Specifika tester

 • Impingementtester:
  1. Axel abducerad 90°, armbåge flekterad 90° nedåt. Be pat utåtrotera, håll emot. Smärta subakromialt indikerar impingement


  2. Hawkin-Kennedy: Axel flekterad 90° och armbåge också flekterad 90°. Inåtrotera axeln passivt. Gör detta i olika lägen i horisontalplanet. Smärta indikerar impingement.


  3. Neers test: handen pronerad och skuldran fixerad av undersökaren. Flektera passivt till 180°, smärta indikerar impingement.

  4. Painful arc: handen pronerad, smärta vid ca 70–120° aktiv abduktion är positivt, men rätt så ospecifikt

 • AC-ledstest: hand på motsatt skuldra, hjälp till med att hyperadducera. Smärta vid AC-leden tyder på artros, instabilitet eller motsvarande. 

  Om man låter pat lyfta på armbågen (flektera i axeln medan hen håller kvar handen på andra axeln) så kan man testa impingement samtidigt.

 • Humeroskapulär instabilitet:
  1. Apprehensiontest: Axel abducerad 90°, armbåge flekterad 90° uppåt. Utåtrotera passivt. Obehagskänsla tyder på instabilitet, ofta efter tidigare luxation. Om obehaget minskar vid tryck bakifrån mot kaput så tyder det på bakre instabilitet.


  2. Jobes relocation-test: Låt patienten ligga på rygg på britsen med axeln på britsens kant. Gör motsvarande normalt apprehensiontest enligt ovan. Upprepa sedan men tryck hela tiden ventralt på kaput humeri. Om man då kan utåtrotera mer än utan tryck så tyder det på främre instabilitet.

  3. Jerk-test: Stå bakom patienten. Håll fast patientens skapula med ena handen. Abducera axel 90° och håll armbågen flekterad 90° med underarmen riktad rakt framåt. Hål din andra hand på patientens armbåge, tryck mot axeln och för armbågen framåt/medialt. Vid positivt test känner man hur det klunkar till när kaput humeri glider av glenoiden. Man kan känna motsvarande även när man för tillbaka armen. Detta tyder på instabilitet bakåt/nedåt.

 • Supraspinatustest
  1. Empty can-test = Jobe's sign: Axel abducerad 90° men vinklad ca 30° framåt, inåtroterad med tummen pekande nedåt. Låt patienten trycka uppåt och håll emot, svaghet/smärta indikerar supraspinatusimpingement.


  2. Axel abducerad 20°, armbåge flekterad 90°. Håll emot när pat försöker abducera mer. Svaghet/smärta tyder på supraspinatusskada.


 • Infraspinatustest: Axel flekterad 0°, armbåge flekterad 90°, utåtrotera mot motstånd. Svaghet/smärta indikerar skada i infraspinatus.


 • Subskapularistest:
  1. Bearhug-test: Låt patienten hålla den skadade axelns hand ovanpå den andra axeln, med armbågen pekande rakt framåt. Försök lyfta handen mot motstånd vilket ger utåtrotation i axeln. Svaghet och smärta indikerar skada i subskapularis. Sensitivitet 60 %, specificitet 91,7 %. [2]


  2. Samma som infraspinatustest ovan men inåtrotera mot motstånd.


  3. Lift-off sign: Håll armen bakom ryggen, försök lyfta handen bakåt så den lättar från ryggen. Oförmåga indikerar skada. Sensitivitet 17,6 %, specificitet 100 % [2].


  4. Belly press = Napoleon sign: Håll handen på magen. Tryck den inåt så det blir tryck mot magen. Oförmåga indikerar skada.

 • Bicepstest:
  1. Supination mot motstånd. Smärta tyder på tennisarm, svaghet tyder på bicepsruptur.

  2. Hook sign: Axel flekterad 90°, armbåge flekterad 90° riktad medialt, underarmen utåtroterad så tummen pekar uppåt. Man ska då kunna känna biceps distala sena i armvecket, jämför med andra armen. Avsaknad tyder på ruptur på biceps distala sena.


  3. Corvette sting ray-sign: sträcka sig snett vänster resp. höger (över bilsäte) och lyfta upp låsknappen med pek- och långfinger med supinerad hand. Smärta/oförmåga indikerar skada på biceps långa sena.

Referenser

 1. Film med statusgenomgång från Lunds universitet
 2. Johannes R.H. Barth, Stephen S. Burkhart, Joe F. De Beer, The Bear-Hug Test: A New and Sensitive Test for Diagnosing a Subscapularis Tear, Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery, Volume 22, Issue 10, 2006, Pages 1076-1084, ISSN 0749-8063

Uppdaterad: 2020-06-28 20:27:32 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies