orto.nu

START - Skador - Handled - Karpaltunnelsyndrom

Skada: Karpaltunnelsyndrom

Symtom

 • Nedsatt känsel, domningar, brännande känsla i dig 1, 2, 3 och radialt dig 4
 • Svaghet i tenarmuskulatur, exempelvis vid palmarflexion och opposition av tumme
 • Kan ha värk i handled och upp mot axel

Diagnos

 • Det brukar räcka med typisk anamnes enligt ovan och positiva Tinels och Phalens tester.
 • Undersök också:
  • Tenaratrofi
  • 2PD
 • Vid tveksamhet kan man utreda med elektroneurografi (ENeG) eller elektromyografi (EMG), detta görs dock mycket sällan.

Diffdiagnoser

 • Cervikal radikulopati - typiskt med nacksmärta och försämring vid nackrörelser.
 • Polyneuropati - typiskt vid diabetes, hypotyreos, B-vitaminbrist m.m., bör då inte vara smärtande men nedsatt sensorik i flera extremiteter.
 • Medianusinklämning i underarmsnivå, kan ibland ge parestesi i dig 1-4.

På vårdcentral

Vårdcentral ansvarar för:

 • Remiss till ortopedklinik/handkirurg med snabb handläggning (inom 2 veckor) vid:
  • Postitivt inställd till kirurgi
   och
  • Kraftigt nedsatt eller utslagen 2PD [1]
   och
  • Uttalad kraftnedsättning i tenarmuskulatur [1]
   och
  • Tenaratrofi [1]
 • Remiss till ortopedklinik/handkirurg med normal prioritet för ställningstagande till kirurgi vid:
  • Svåra nattliga besvär [1]
   eller
  • Kontinuerlig känselnedsättning [1]
   eller
  • Kvarstående symtom efter minst 4 veckors behandling [1]
 • Annars remiss till arbetsterapeut för rådgivning och utprovning av nattskena att ha i minst 4 veckor. [1, 2]

På ortopedklinik

Operationsmetoder

Klyvning av flexorretinaklet, kan göras i lokalbedövning.

Postoperativt

Sjukskrivning 0-6 veckor beroende på arbete. Vid långvariga besvär kan symtomen bli permanenta. [1]

ICD-10

 • G56.0: Karpaltunnelsyndrom
 • O26.8D: Karpaltunnelsyndrom under graviditet

Referenser

 1. ABC om Vanliga tillstånd i hand och handled, del 1, Lakartidningen.se 2019-04-09 (besökt 2019-07-19)
 2. Ansvarsfördelning mellan primärvård och ortopedisk specialistvård, VGR (besökt 2018-06-27)

Uppdaterad: 2020-06-06 21:38:50 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies