orto.nu

START - Skador - Handled - Karpaltunnelsyndrom

Skada: Karpaltunnelsyndrom

Symtom

 • Nedsatt känsel, domningar, brännande känsla i dig 1, 2, 3 och radialt dig 4
 • Svaghet i tenarmuskulatur, exempelvis vid palmarflexion och opposition av tumme
 • Kan ha värk i handled och upp mot axel
 • Fumlighet

Diagnos

 • Det brukar räcka med typisk anamnes enligt ovan. Phalens test har acceptabel sensitivitet och specificitet medan Tinels tecken har mindre värde [3].
 • Undersök också:
  • Tenaratrofi
  • 2PD
 • Vid tveksamhet kan man utreda med elektroneurografi (ENG) eller elektromyografi (EMG), detta görs dock sällan.

Diffdiagnoser

 • Cervikal radikulopati - typiskt med nacksmärta och försämring vid nackrörelser.
 • Polyneuropati - typiskt vid diabetes, hypotyreos, B-vitaminbrist m.m., bör då inte vara smärtande men nedsatt sensorik i flera extremiteter.
 • Medianusinklämning i underarmsnivå, kan ibland ge parestesi i dig 1-4.

På vårdcentral

Vårdcentral ansvarar för:

 • Remiss till ortopedklinik/handkirurg med snabb handläggning (inom 2 veckor) vid:
  • Postitivt inställd till kirurgi
   och
  • Kraftigt nedsatt eller utslagen 2PD [1]
   och
  • Uttalad kraftnedsättning i tenarmuskulatur [1]
   och
  • Tenaratrofi [1]
 • Remiss till ortopedklinik/handkirurg med normal prioritet för ställningstagande till kirurgi vid:
  • Svåra nattliga besvär [1]
   eller
  • Kontinuerlig känselnedsättning [1]
   eller
  • Kvarstående symtom efter minst 4 veckors behandling [1]
 • Annars remiss till arbetsterapeut för rådgivning och utprovning av nattskena att ha i minst 4 veckor. [1, 2]

På ortopedklinik

Standardbehandlingen är operation, men man kan överväga behandling med kortisoninjektion, särskilt hos gravida där besvären är övergående, eller hos reumatiker där det är tenosynovit som orsakar besvären.

Operationsmetoder

Klyvning av flexorretinaklet, kan göras i lokalbedövning. Det kan även göras endoskopiskt men kräver då god artroskopisk vana av operatören.

Postoperativt

Sjukskrivning 0-6 veckor beroende på arbete. Vid långvariga besvär kan symtomen bli permanenta. [1]

ICD-10

 • G56.0: Karpaltunnelsyndrom
 • O26.8D: Karpaltunnelsyndrom under graviditet

Referenser

 1. ABC om Vanliga tillstånd i hand och handled, del 1, Lakartidningen.se 2019-04-09 (besökt 2019-07-19)
 2. Ansvarsfördelning mellan primärvård och ortopedisk specialistvård, VGR (besökt 2018-06-27)
 3. KUSCHNER, Stuart H., et al. Tinel's sign and Phalen's test in carpal tunnel syndrome. Orthopedics, 1992, 15.11: 1297-1302. (besökt 2021-01-26)

Uppdaterad: 2024-05-11 23:18:08 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies