orto.nu

START - Skador - Bäcken/höft/femur - Femoruloacetablärt impingement FAI

Skada: Femoruloacetablärt impingement FAI

Definitioner

Cam-förändring: exostos på, eller förtjockning av kollum femoris

Pincer-förändring: exostos lateralt vid acetabulum

Symtom

 • Minskat rörelseomfång i höftled, fr.a. flexion och inåtrotation [1]
 • Djup ljumsksmärta [3]
 • Upphakningar i höften, fr.a. flexion och inåtrotation [1]

Diagnos

Alla 3 av:

 • Positivt impingementtest, fr.a. FADIR (minskad aktiv flektion och inåtrotation, smärta vid passiv provokation) [3]
 • Röntgenundersökning inkl. Lauensteinprojektion [3]
 • Typisk anamnes och symtombeskrivning [3]

På vårdcentral

 • Remiss till fysioterapeut [2]
 • Röntgenundersökning inkl. Lauesteinprojektion [2]
 • Vid stora besvär: remiss till ortopedklinik [2]

På ortopedklinik

Utredning

Ev. kompletterande utredning med DT eller MR [3]

Behandling

 • Ev. artroskopisk operation med excision av exostoser [1, 3]

ICD-10

 • M89.3: Hypertrofi av benvävnad
 • M89.4: Annan hypertrofisk osteoartropati
 • M95.8: Andra specificerade förvärvade deformiteter i muskuloskeletala systemet
 • M95.9: Förvärvad deformitet i muskuloskeletala systemet, ospecificerad

Referenser

 1. Ortopedi - patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna av Magnus Karlsson, Jón Karlsson och Harald Roos, ISBN 978-91-44-09084-9
 2. Ansvarsfördelning mellan primärvård och ortopedisk specialistvård, VGR (besökt 2019-11-20)
 3. Artroskopi - höft på internetmedicin.se (besökt 2019-11-20)

Uppdaterad: 2024-05-11 23:25:15 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies