orto.nu

START - Skador - Hand - Amputation av finger/fingertopp

Skada: Amputation av finger/fingertopp

Handläggning

OBS1! För barn gäller speciella rutiner, de läker mycket bra och man vill helst inte amputera. Diskutera med bakjour.

OBS2! För tummen gäller speciella regler, man vill helst inte förlora längd. Diskutera med bakjour vid osäkerhet.

Generellt:

 • Undersök distalstatus noggrannt, testa 2PD
 • Lägg fingerbasblockad
 • Använd gärna blodtomt fält, t.ex. genom att:
  • Klippa av minimal bit av toppen på fingret på steril handske, sätt på handsken på patientens hand och rulla tillbaka handskfingret

   eller
  • Klippa av ett finger på steril handske, vira det hårt runt basen på fingret och lås fast med peang
 • Tvätta rent såret, ta bort icke viabel vävnad
 • Om ben inte sticker ut: lägg om med salvkompress eller liknande som inte fastnar i såret, låt sekundärläka. [1, 2]
 • Om benet sticker ut dig 1: Diskutera med handkirurg. [1]
 • Om benet sticker ut dig 2-5: använd gougetång och kapa av benet så det täcks av mjukdelar, runda av benets kanter.
  • Vid dorsal defekt: Sy volar hud mot den dorsala. Digitalnerver ska dras fram och kapas med skarp kniv, så de dras tillbaka in i mjukdelarna. Se till att nageln har chans att växa rakt, eller ta bort all nagelmatrix, annars blir det besvär. [2]
  • Annars: Bäst resultat om man kan täcka med hud [1]. Alternativt så kan man lägga om med salvkompress eller liknande som inte fastnar i såret, och låta sekundärläka [2].
 • Om amputatet finns kvar så kan man sy tillbaka det, i värsta fall så går det i nekros och faller av men det är inte sämre än att inte prova. [1]
 • Vid amputation nära DIP-led dig 2-5 så spola rent, lägg om och förbered för snar exploration på operation. Troligen amputeras i DIP-led [1]. Om man känner sig säker så kan man amputera i DIP-led på akutmottagningen.
 • Vid amputation av enstaka finger hos vuxen proximalt om DIP-led dig 2-5 så förbered för snar exploration på operation. Amputeras på lämplig nivå, replanteras sällan. [1]
 • Vid amputation av flera fingrar, tumme eller även mindre fingeramputation hos barn så:
  • Se till att amputatet läggs kallt, inlindat i koksaltskompress i försluten påse eller handske, där utanför isvatten i separat påse/behållare. [1]
  • Kontakta handkirurg omedelbart, snabb handläggning är nödvändigt, efter 8 timmar är det troligen för sent att replantera. [1]

ICD-10

 • S68.0: Traumatisk amputation av tumme (komplett) (partiell)
 • S68.1: Traumatisk amputation av annat enstaka finger (komplett) (partiell)
 • S68.2: Traumatisk amputation av två eller fler fingrar (komplett) (partiell)

Referenser

 1. Akuta tillstånd, handkirurgen på SU (besökt 2019-01-27)
 2. Skelett- och ledskador av läkarna vid ortopedkliniken i Karlstad, ISBN 9789188840066

Uppdaterad: 2023-06-08 09:42:06 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies