orto.nu

START - Skador - Bäcken/höft/femur - Fraktur femur distalt

Skada: Fraktur femur distalt

Definitioner

LISS: en typ av platta som stödjer minimalinvasiv operation, Less Invasive Stabilization System. Kan ofta användas vid distala femurfrakturer.

Klassificering

AO/OTA [1, 2, 3]:

 • Typ A: extraartikulär
  • A1: Extraartikulär avulsionsfraktur
  • A2: Enkel extraartikulär tvär- eller spiralfraktur
  • A3: Komminmut extraartikulär fraktur
 • Typ B: delvis intraartikulär (intraartikulär där delar av ledytan sitter ihop med femurskaftet)
  • B1: Avlöser lateral lateral
  • B2: Avlöser medial kondyl
  • B3: Bakre intraartikulärt fragment
 • Typ C: intraartikulär (hela ledytan är avlöst från femurskaftet i ett eller flera fragment)
  • C1: Enkel fraktur i ledyta, enkel fraktur i metafys (typiskt 3 fragment)
  • C2: Enkel i ledyta, komminut i metafys
  • C3: Komminut i ledyta

På akuten

Slätröntgen vid misstanke, gärna DT vid mer komplicerade, komminuta frakturer.

Ta ställning till ev. trombosprofylax.

 • A1 (avulsion) med liten felställning [3]:
  • Hög gipsskena 4-6 veckor
  • Därefter upplåst knäortos ytterligare 6 veckor

 • A1 lateral med felställning [3]:
  • Förbered för operation med kompressionsskruv. Därefter ofta upplåst knäortos i 6 veckor
 • A2, A3 [3]:
  • Förbered för operation, i första hand med platta/plattor (LISS), ev. retrograd märgspik. Därefter ofta stegmarkering 6-10 veckor, full belastning efter 12 veckor

 • B [3]:
  • Förbered för operation, i första hand med en eller flera kompressionsskruvar med eller utan platta. Därefter ofta stegmarkering 6-10 veckor, full belastning efter 12 veckor

 • C [3]:
  • Förbered för operation. Beroende på frakturens utseend eoch operatörens preferenser, kompressionsskruv med eller utan platta, en eller två överbryggande plattor, retrograd märgspik eller protes.

ICD-10

 • S72.40 Fraktur på nedre delen av femur-sluten
 • S72.41 Fraktur på nedre delen av femur-öppen

Referenser

 1. Femurfraktur, distal, hos vuxna på internetmedicin.se (besökt 2022-10-02)
 2. Distal Femur Fractures på orthobullets.com (besökt 2022-10-02)
 3. Distal femur på AO Surgery Reference (besökt 2022-10-02)

Uppdaterad: 2022-10-02 14:18:47 av Lars Johansson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies