orto.nu

START - Skador - Knä/underben - Luxation patella

Skada: Luxation patella

Klassificering

 • Lateral luxation - vanligast
 • Medial luxation - ovanlig, oftast efter knäartroplastik
 • Intraartikulär luxation - ovanlig, proximal del av patella ligger in i interkondylärfåran

Symtom

 • Anamnes att knät luxerat, knät hamnat snett, böjt sig åt fel håll eller liknande
 • Ömhet medialt om patella
 • Hydrops

På vårdcentral

 • Slätröntgen av knä inkl. axialbild av patella [3], i första hand för att se avulsionsfraktur av patella. Vid fraktur: akutremiss till ortopedkliniken för åtgärd.
 • Remiss till OTA för patellastabiliserande knäortos i 4 veckor [3, 4]
 • Remiss till fysioterapeut för träning av kvadricepsmuskulatur i 3-6 månader [3]
 • Vid upprepade luxationer: remiss till ortopedklinik för ställningstagande till patellastabiliserande kirurgi [3]

På akuten

 • Oftast är luxationen reponerad spontant. Reponera i annat fall lateral eller medial luxation genom att hyperextendera knät och återföra patella. Ev. i narkos. Intraartikulär luxation reponeras i narkos, ev. öppet.
 • Slätröntgen av knä inkl. axialbild av patella.
 • Punktera knät vid hydrops.
 • Patellastabiliserande ortos via OTA 4 veckor [4] alternativt elastisk linda.
 • Kryckor vid behov men helst inte.
 • Remiss till fysioterapi direkt för kvadricepsträning, med belastning och rörelse till smärtgräns.
 • Vid förstagångsluxation med hydrops: MR-undersökning inom en vecka med frågeställning om broskskada. Större broskskada ska återfixeras inom 7-10 dagar.
 • Vid recidiverande luxationer och patient som är aktuell för operation: Återbesök efter ca 4 veckor till artroteamet för ny klinisk bedömning och ställningstagande till patellastabiliserande operation (t.ex. MPFL-rekonstruktion, medial plikering, lateral release, medialisering av tuberositas och/eller trokleaplastik).


Slätröntgenbild där man kan se avlöst fragment som kommer från mediala patella. MR visade ca 2 cm osteokondralt fragment, opererades.

ICD-10

 • S83.0: Luxation av patella
 • M22.0: Recidiverande luxation av patella
 • M22.1: Recidiverande subluxation av patella

Referenser

 1. Akut ortopedi av Jenny Önnerfält och Rolf Önnerfält, ISBN 9789144091020
 2. Ortopedi på akuten av Sven-Anders Sölveborn, ISBN 9789113028606
 3. Ansvarsfördelning mellan primärvård och ortopedisk specialistvård, VGR (besökt 2019-12-02)
 4. Främre korsbandsskador med Markus Waldén på ortopodden (besökt 2021-09-03)

Uppdaterad: 2024-05-11 23:26:35 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies