orto.nu

Skada: DVT

Det är ökad risk för DVT vid immobilisering som gipsning och ortosbehandling, vid immobilisering p.g.a. sjukdom samt efter operation. Även ökad risk vid t.ex. östrogenbehandling inkl p-piller, graviditet, postpartum, övervikt eller rökning. I vissa fall ges profylaktisk behandling, såsom vid hälseneruptur, efter höftoperationer och vid immobilisering p.g.a. sjukdom. Man kan få DVT trots profylaktisk behandling.

Muskelventrombos i underben behandlas på samma sätt som DVT [1].

Symtom

 • Ensidig bensvullnad
 • Ensidig smärta i vad eller lår
 • Ömmande över kärlsträngar
 • Rodnad

Utredning

Man kan ta blodprov med D-dimer, om symtomen är nytillkomna och D-dimer är normalt så kan man avskriva misstanke om DVT, om det är högt så är det ändå inte säkert DVT.

Utred med ultraljud vid misstanke, behövs oftast inte göras nattetid men man kan behöva sätta in behandling direkt i väntan på ultraljud.

Räkna poäng enligt Wells score vid misstanke:

Malignitet, under senaste 6 mån eller palliation  1
Paralys/pares/gipsbehandling av ben  1
Immobilisering > 3 d eller större kirurgi inom 4 v med narkos/regional anestesi  1
Ömhet/smärta längs djupa vener  1
Helbenssvullnad  1
Vadsvullnad > 3 cm jämfört med andra benet  1
Pittingödem i det symtomatiska benet  1
Ytliga kollateraler (ej varicer)  1
Tidigare objektivt påvisad DVT  1
Alternativ diagnos minst lika sannolik -2

0 poäng: avskriv misstanken.

1 poäng: ta D-dimer. Om negativt så avskriv misstanken, om positivt så beställ ultraljudsundersökning.

> 1 poäng: Beställ ultraljudsundersökning.

Handläggning

 • Ordinera stödstrumpa.
 • Ordinera i första hand Xarelto®(rivaroxaban), 15 mg 1x2 i 21 dagar (42 tabletter), därefter 20 mg 1x1, total behandlingstid 6 månader (ca 160 tabletter).
  • Kontraindikationer, diskutera i så fall med medicinkonsult:
   • eGFR < 30 (minska dosen)
   • Nedsatt leverfunktion: Kontraindicerat vid leverinsufficiens med koagulopati.
   • Graviditet och amning
   • Nyligen genomgången gastrointestinal blödning
   • Nyligen inträffad hjärnblödning
   • Nyligen genomgången hjärn-, spinal- eller oftalmologisk kirurgi
   • Patienter med aktiv cancer
   • Andra riskfaktorer för blödning
   • Undvik kombination med ASA och NSAID
   • Samtidig behandling med svampmedel (Itrakonazol, Ketokonazol m.fl.) och HIV-medel
 • Skriv remiss till AK-mottagningen för information och till trombosmottagningen för uppföljning. Vid distal DVT vid gipsbehandling så oftast 3 månaders behandling utan vidare uppföljning.
 • Kopia av dagens anteckning till vårdcentral för kännedom.
 • Ge patienten halsband och annan information, det finns färdiga informationskuvert för detta.

Länkar

 1. Venös tromboembolism och antikoagulantiabehandling hos vuxna och vid graviditet från 2020 (besökt 2020-07-24)
 2. DVT på Internetmedicin
 3. AK-remiss (SÄS)

Uppdaterad: 2023-06-08 10:56:38 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies