orto.nu

START - Skador - Skuldra/axel/överarm - Fraktur skapula

Skada: Fraktur skapula

Synonymer

 • Skuldra
 • Skulderblad
 • Korakoideus
 • Akromion

Definitioner

Floating shoulder: fraktur genom både collum scapulae och klavikel. 

Bony bankart: avlösning av benfragment från glenoiden (cavitas glenoidale). Se separat sida.

På akuten

Beställ slätröntgen vid misstanke. Om denna visar komplex fraktur eller fraktur i cavitas glenoidale så var frikostig med DT. Kontrollera som alltid distalstatus.

Vid floating shoulder: diskutera med bakjour, kan behöva opereras med stabilisering av klavikel och/eller skuldra, särskilt vid felställning > 40° eller > 1 cm [1].

Fraktur på corpus eller proc. coracoideus: Slynga av typ Collar'n'cuff i 1-2 veckor [1]

Fraktur på acromion: Slynga av typ Collar'n'cuff i 2-3 veckor

Därefter träning av styrka och rörlighet via fysioterapeut.

ICD-10

 • S42.1: Skulderbladsfraktur
 • S42.10: Skulderbladsfraktur, sluten (inkl. Bony Bankart)
 • S42.11:Skulderbladsfraktur, öppen

Referenser

 1. Scapula Fractures på orthobullets (besökt 2019-08-19)
 2. Skelett- och ledskador av läkarna vid ortopedkliniken i Karlstad, ISBN 9789188840066
 3. Ortopediskt traumakompendium under redaktion av G. Sandersjöö, ISBN 9789197865401
 4. Akut ortopedi av Jenny Önnerfält och Rolf Önnerfält, ISBN 9789144091020
 5. Akut ortopedi av Lena Hultman och Johannes Järhult, ISBN 9789147094011
 6. Ortopedi på akuten av Sven-Anders Sölveborn, ISBN 9789113028606
 7. Ortopedi i fickformat av Richard Blomfeldt, ISBN 9789163307195

Uppdaterad: 2023-11-02 07:02:24 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies