orto.nu

START - Skador - Hand - Metakarpal låsning

Skada: Metakarpal låsning

Synonymer

 • Meta carpal locking.

Klassificering

 • Typ 1: Extensionsdefekt i MCP-led men kan aktivt flektera densamma.
 • Typ 2: MCP-led låst för både flektion och extension.

Symtom

 • Plötslig oförmåga att extendera och/eller flektera MCP-led med kvarstående förmåga till flektion och extension i PIP- och DIP-leder. 
  • Typ 1 oftast dig. 2 eller dig 3.
  • Typ 2 kan drabba vilket finger som helst.

Orsaker

Kan ha flera orsaker:

 • Typ 1: Ofta att radiala kollateralligamentet fastnat bakom osteofyt eller prominens vid metakarpalhuvudets radiala kondyl.
 • Typ 2: Ofta intraartikulär fri kropp, t.ex. volara plattan eller sesamben, kan också bero på luxation eller subluxation i MCP-led.

Handläggning

 • Kontrollera distalstatus inkl. funktion av sträcksena och djupa och ytliga flexorsenor.
 • Kontrollera läge och ev. fraktur med slätröntgen, både frontal- och sidobilder.
 • MR-undersökning vid behov (behövs sällan).
 • Vid luxation: häv felställningen.
 • Framför allt vid typ 1, kan även provas vid typ 2:
  • Lägg fingerbasblockad men gärna lite mer proximalt än vanligt, alt. intraartikulär bedövning.
  • Försök reponera ligament, t.ex. genom att trycka försiktigt dorsalt på MCP-led, radialdeviera fingret och extendera MCP-led.
  • Efter lyckad reponering: hindra maximal flektion i MCP-led i ca 14 dagar, t.ex. genom särskilt anpassad ortos.
 • Om det inte går att återställa fingret så anmäl för operation med exploration och öppen reponering.

ICD-10

 • S63.6: Distorsion i finger

Åtgärdskoder (KVÅ)

 • NDH10: Reposition av fingerled-Perkutan eller sluten

Uppdaterad: 2021-05-27 06:34:54 av Lars Johansson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies