orto.nu

START - Skador - Skuldra/axel/överarm - Artros AC-led

Skada: Artros AC-led

Symtom

 • Smärta i AC-led [2]
 • Kan inte ligga på den aktuella sidan [2]

Diagnos

 • Anamnes och slätröntgen. Notera att det är ett vanligt bifynd vid röntgenundersökning, utan symtom [1].

På vårdcentral

 • Diagnos genom slätröntgen
 • Subakromiell blockad [1]
 • Injektion med lokalbedövning i AC-leden (1 ml kortison) [1]
 • Fysioterapi i minst 6 månader [1]
 • Vid stora besvär och positiv till operation trots ovanstående behandling: remiss till ortopedklinik för ställningstagande till kirurgi [1]

På ortopedklinik

Utredning

 • Kortisoninjektion om inte redan provat
 • Ställningstagande till operation

Behandling

 • Artroskopisk operation med resektion av laterala klavikeländen

Postoperativt

De flesta blir bra av antingen kortisoninjektion eller kirurgi. [2] 

ICD-10

 • M19.0B Primär artros i axelled
 • M19.1B Posttraumatisk artros i axelled
 • M19.2B Annan sekundär artros i axelled

Referenser

 1. Ansvarsfördelning mellan primärvård och ortopedisk specialistvård, VGR (besökt 2018-06-27)
 2. Ortopedi - patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna av Magnus Karlsson, Jón Karlsson och Harald Roos, ISBN 978-91-44-09084-9

Uppdaterad: 2024-05-11 23:17:27 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies