orto.nu

START - Skador barn - Hand - Fraktur metakarpalben

Skada barn: Fraktur metakarpalben (barn)

På akuten

Kontrollera distalstatus och ev. rotationsfelställning. Vid flexion ska fingrarna peka mot skafoideum och inte korsa varandra. Om det inte går att flektera fingrar så ska naglarna ligga rakt dorsalt, i samma riktning. 

Diafysär fraktur:

Behandlas icke-kirurgiskt om alla av:

 • Ingen rotationsfelställning [1]
 • Ingen omlottfelställning [1]
 • Vinkelfelställning ≤ 20° [1]
 • Förkortning ≤ 2 mm [1]

Icke-kirurgisk behandling:

 • Behandlas med "fix-över rulle" hos små barn, resp. volar gipsskena med handen i funktionsställning hos större barn. [1]
 • Återbesök med kontrollröntgen i förbandet efter 5-7 dagar [1]
 • Gipsavtagning i hemmet efter 3 veckor [1]
 • Undvik risker 2 veckor efter avgipsning. [1]

Förbered annars för operation med perkutan stiftning, immobilisera som vid ickekirurgisk behandling ovan.

Subkapitulär fraktur:

Behandlas icke-kirurgiskt om:

 • Ingen rotationsfelställning [1]
  och
 • Vinkelfelställning ≤ 30° [1]

Icke-kirurgisk behandling:

 • Behandlas med "fix-över rulle" hos små barn, resp. volar gipsskena med handen i funktionsställning hos större barn. [1]
 • Återbesök med kontrollröntgen i förbandet efter 4-6 dagar. [1]
 • Avgipsning i hemmet efter 3 veckor. [1]
 • Undvik risker 2 veckor efter avgipsning. [1]

Förbered annars för operation med perkutan stiftning, immobilisera som vid ickekirurgisk behandling ovan.

Proximal fraktur eller fyseolys metakarpale 1:

Icke-kirurgisk behandling om: vinkelfelställning ≤ 45°.

Icke-kirurgisk behandling:

 • Sätt tumklyka [1]
 • Kontrollröntgen i förband efter 4-6 dagar [1]
 • Avgipsning i hemmet efter 3 veckor [1]
 • Undvik risker 2 veckor efter avgipsning [1]

Förbered annars för operation med perkutan stiftning, immobilisera som vid ickekirurgisk behandling ovan.

Proximal fraktur metakarpale 5:

Behandla icke-kirurgiskt om: vinkelfelställning ≤ 30° [1]

Icke-kirurgisk behandling:

 • Sätt volar gipsskena eller 3- eller 4-fingerskena. [1]
 • Återbesök med kontrollröntgen i förband efter 4-6 dagar. [1]
 • Avgipsning i hemmet efter 3 veckor. [1]
 • Undvik risker 2 veckor efter avgipsning. [1]

Förbered annars för operation med perkutan stiftning, immobilisera som vid ickekirurgisk behandling ovan.

ICD-10

 • S62.2: Fraktur på första metakarpalbenet
 • S62.20: Fraktur på första metakarpalbenet, sluten
 • S62.21: Fraktur på första metakarpalbenet, öppen
 • S62.3: Fraktur på annat metakarpalben
 • S62.30: Fraktur på annat metakarpalben, sluten
 • S62.31: Fraktur på annat metakarpalben, öppen
 • S62.4: Multipla frakturer på metakarpalben
 • S62.40: Multipla frakturer på metakarpalben, sluten
 • S62.41: Multipla frakturer på metakarpalben, öppen

Referenser

 1. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård Astrid Lindgrens Barnsjukhus, giltig från 2016-04-15

Uppdaterad: 2020-01-11 20:48:46 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies