orto.nu

START - Skador - Nacke/rygg - Nackvärk/cervikalgi, utan färskt trauma

Skada: Nackvärk/cervikalgi, utan färskt trauma

Innehåll

Definitioner

Cervikalgi: långvarig nackvärk
Parestesi: ilande värk, stickningar, domningar
Rhizopati: tryck mot nervrot som ger värk som strålar ut i dermatom i arm, hand, fingrar
Myelopati: påverkad ryggmärg som kan ge t.ex. svaghet, spasticitet, hyperreflexi, positiv Babinski, svag sfinktertonus. Ej utbredning i dermatom utan i nivå, t.ex. händer och/eller ben.

På vårdcentral

 • Om utstrålande smärta i armar/ben:
  • Sjukgymnastik och ergonomisk rådgivning [1]
  • Smärtstillande medicinering [1]
  • Om ryggvärken kvarstår efter sjukgymnastik men den utstrålande smärtan avtar (även om domning finns kvar): fortsatt sjukgymnastik [1]
  • Om utstrålande smärta enligt dermatom, smärtan inte förbättras efter 6 veckors sjukgymnastik och patienten kan tänka sig operation: beställ MR halsrygg [1]
   • Om MR visar ryggmärgspåverkan p.g.a. spinal stenos eller malignitet: snabb remiss till ortopedklinik [1]
   • Om MR visar nervrotspåverkan som stämmer med symtom: remiss till ortopedklinik för ställningstagande till operation [1]
  • Om ryggmärgssymtom och det finns misstanke om långbanesymtom (gångrubbning, motorisk svaghet eller hyperreflexi, klonus, positiv Babinski): snabb remiss till ortopedklinik för vidare utredning
 • Om ej utstrålning i armar/ben:
  • Sjukgymnastik och ergonomisk rådgivning [1]
  • Om nackvärk > 6-8 veckor, och yngre än 20 år, äldre än 50 år eller har inflammatorisk sjukdom såsom reumatoid artrit eller spondylartrit: DT halsrygg för att utreda anomali, destruktion eller instabilitet. [1]
  • Om röntgenundersökning visar anomali, destruktion eller instabilitet: remiss till ortopedklinik [1]
  • Vid Whiplash, se separat vårdprogram [1]

På akuten

 • Utred ev. tecken till myelopati (avvikande neurologi), ta i så fall ställning till MR-undersökning inom ett par dagar.
 • Annars: Remittera i första hand till vårdcentral enligt ovan.

På ortopedklinik

 • Anamnes.
 • Statusundersökning.
 • Genomgång av radiologisk undersökning.
 • Om status, anamnes och radiologi stämmer överens, och operabel åkomma, så diskussion med patienten om hen är intresserad av kirurgi. Indikation för kirurgi: myelopati, armsmärta och progredierande neurologi [2].

Postoperativt

Läs operationsberättelsen, ofta:

 • Trombosprofylax endast vid riskfaktorer.
 • Undvik max rörelseuttag i nacke, annars fri mobilisering, ev. med mjuk halskrage. Men lyfta max 1 kg och ej över axelplanet första 6 veckorna, sedan successiv ökning. Normal aktivitet efter 6 månader.
 • Sjukskrivning 6-12 veckor beroende på typ av arbete.
 • Undvik NSAID 3 månader efter operation.

ICD-10

 • M48.0A: Central spinal stenos i halsryggen
 • M48.8A: Lateral spinal stenos (rotkanalstenos) i halsryggen
 • M50.0: Disksjukdom i halskotpelaren med myelopati
 • M50.1: Disksjukdom i halskotpelaren med radikulopati
 • M50.2: Annan diskdislokation i halskotpelaren
 • M50.3: Annan diskdegeneration i halskotpelaren
 • M50.8: Andra specificerade disksjukdomar i halskotpelaren
 • M50.9: Disksjukdom i halskotpelaren, ospecificerad
 • M54.2: Cervikalgi (Halsryggsmärta)

Referenser

 1. Ansvarsfördelning mellan primärvård och ortopedisk specialistvård VGR (giltig till mars 2019)
 2. ABC om smärta i nacke och rygg, del 2, Läkartidningen. 2018;115:E7ET
Uppdaterad: 2020-06-06 21:27:56 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies