orto.nu

START - Skador barn - Bäcken/höft/femur - Annan fraktur i nedre extremitet

Skada barn: Annan fraktur i nedre extremitet (barn)

Symtom (barn)

  • Lokal smärta.
  • Förekomma sällan under 2 års ålder, men kan förekomma även efter lindrigt trauma.

Diagnos (barn)

  • Slätröntgen

Handläggning (barn)

  • Fissurer och infraktioner läker oavsett behandling, ev. gipsskena i 2 veckor med avtagning i hemmet. [1]
  • Stressfrakturer, i metatarsalben, tibia, fibula, femur kräver avlastning i 4-6 veckor, ev. gips. [1]
  • Femurfrakturer behöver ofta opereras, se Fraktur femur proximalt och diafysärt (barn).
  • Tänk på barnmisshandel t.ex. vid femurfraktur innan gångdebut

Referenser (barn)

  1. Kompendium i Barnkirurgi och Barnortopedi (ISBN 978-91-85565-77-1)

Uppdaterad: 2021-12-18 19:41:34 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies