orto.nu

START - Skador - Hand - Luxation PIP-led

Skada: Luxation PIP-led

Klassificering

 • Dorsal
 • Volar
 • Lateral

Handläggning

Kontrollera distalstatus. Utreds med slätröntgen.

 • Lägg fingerbasblockad (kan ibland reponeras även utan bedövning)
 • Reponera:
  • Dorsal luxation: flektera leden och pressa leden till rätt läge [1]
  • Dorsal luxation med bajonettställning (alltså helt avhoppad): hyperextendera och pressa sedan leden till rätt läge [1]
  • Volar luxation: flektera 90° i MCP och PIP, tryck sedan volart i mellanfalang så leden pressas till rätt läge [1]
  • Lateral luxation: dra i fingrets längsriktning och pressa från sidan så leden trycks till rätt läge
  • Om det inte går att reponera slutet så finns troligen interponat. Förbered för snar operation med öppen reponering
 • Kontrollera böj- och sträckförmåga samt sidostabilitet, och kontrollröntga
  • Mindre avulsionsfraktur behandlas som ingen fraktur
  • Vid fraktur > 1/3 av ledytan: reponera, gipsa och anmäl för snar temporär artrodes (i 3 v) eller stiftfixation [3, 5, 6, 7]
  • Vid extensorsenskada: immobilisera leden i extension, förbered för poliklinisk operation [2]
  • Vid flexorsenskada: diskutera med bakjour, troligen remiss till handkirurg 

  • Vid dorsal eller lateral luxation och stabil i sidovackling: tvåfingertejpning i 3-6 veckor, rörelseträning med arbetsterapeut påbörjas direkt, risk för stelhet [1, 4]
  • Vid dorsal eller lateral luxation och instabil i sidovackling: gips i 2 veckor (3- eller 4-fingerskena), därefter återbesök med avgipsning och nytt test av sidostabilitet, sedan tvåfingertejpning i 1 vecka och arbetsterapi som kan påbörjas direkt [1, 3]
  • Vid volar luxation: undersök centrala bandet med Elsons test, diskutera sedan med handkirurg.
   Vid negativt Elsons test: sätt extensionsskena (t.ex. malletskena) på PIP-leden, troligen dygnet runt i ett par veckor men avtagning för rörelseträning 5-7 gånger/dygn, därefter nattetid totalt 2-3 månader.
   Vid positivt Elsons test: sätt extensionsskena (t.ex. malletskena) på PIP-leden, sedan troligen speciell extensionsskena under flera månader via arbetsterapeut. Ibland operation.

  • Informera om lokal svullnad och ömhet under upp till 1 års tid [6]

ICD-10

 • S63.1: Luxation i finger eller tumme
 • S63.2: Multipla luxationer i fingrar

Referenser

 1. Phalanx dislocations på orthobullets.com (besökt 2019-01-07)
 2. Skelett- och ledskador av läkarna vid ortopedkliniken i Karlstad, ISBN 9789188840066
 3. Ortopediskt traumakompendium under redaktion av G. Sandersjöö, ISBN 9789197865401
 4. Akut ortopedi av Lena Hultman och Johannes Järhult, ISBN 9789147094011
 5. Akut ortopedi av Jenny Önnerfält och Rolf Önnerfält, ISBN 9789144091020
 6. Ortopedi på akuten av Sven-Anders Sölveborn, ISBN 9789113028606
 7. Ortopedi i fickformat av Richard Blomfeldt, ISBN 9789163307195

Uppdaterad: 2020-06-06 21:09:26 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies