orto.nu

START - Skador - Generellt - Ganglion

Skada: Ganglion

Symtom

 • Fluktuerande resistens i anslutning till led eller senskida
 • Vanligast dorsalt om handled
 • Kan vara ömmande vid rörelse i leden
 • Kan medföra nedsatt rörelseomfång i leden

Diagnos

 • Klinisk, med typiskt utseende, lokalisation  och anamnes
 • Vid ålder över ca 50 år: gärna röntgenundersökning för att utreda ev. artros i exempelvis STT-led, CMC1-led. Vid artros är det stor risk att ganglion återkommer, det är då bättre att åtgärda artrosen.

Diffdiagnoser

 • Jättecellstumör kan ge hård, oregelbunden svullnad [2]

På vårdcentral

 • Information om benign prognos och om att den kan försvinna spontant.
 • Punktion, aspiration och injektion av kortison om distriktsläkaren behärskar detta. [1]
 • Remiss till ortopedklinik vid störande besvär. [1]

På ortopedklinik

Behandling

 • Expektans
  eller
 • Punktion, aspiration och injektion av kortison (ca 1 ml). Störst chans att lyckas vid färskt ganglion.
  eller
 • Artroskopisk eller öppen operation med extirpation av ganglion

Postoperativt

Recidivrisk vid aspiration med eller utan kortisoninjektion: 59 %. [2]

Recidivrisk vid öppen operation: 21 %. [2]

Recidivrisk vid artroskopisk operation: 6 %. [2]

ICD-10

 • M67.4: Ganglion
 • M67.4D: Ganglion i handled/hand
 • M67.4H: Ganglion i fotled/fot
 • M67.4L: Meniskganglion, lateralt i knäled/underben
 • M67.4M: Meniskganglion, medialt i knäled/underben

Referenser

 1. Ansvarsfördelning mellan primärvård och ortopedisk specialistvård, VGR (besökt 2018-06-27)
 2. ABC om Vanliga tillstånd i hand och handled, del 2, Lakartidningen.se 2019-04-11 (besökt 2019-07-19)

Uppdaterad: 2024-05-11 23:13:37 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies