orto.nu

START - Skador - Hand - RCL-skada tumme

Skada: RCL-skada tumme

Vid kraftig ulnardeviation av tummen så kan radiala kollateralligementet (RCL) gå av. I samband med detta kan MCP1-leden subluxera. Brukar läka spontant men det kan någon gång komma interponat ivägen som förhindrar läkning.

Handläggning

 • Beställ slätröntgen vid misstanke, leta efter avulsionsfraktur proximalt/radialt på grundfalang.
 • Undersök distalstatus.
 • Palpera radialt runt MCP1, de proximala och distala fästena för RCL. Ömhet tyder på skada.
 • Om avulsionsfraktur så sätt gips (tumklyka) och:
  • Om fragmentet roterat: Förbered för poliklinisk operation med perkutan, ev. öppen, stiftning av fragmentet.
  • Om fragmentet ej roterat: Gips (tumklyka), remiss till arbetsterapeut för avgipsning efter 3 veckor och därefter stabilitetstest och rörelseträning.
 • Annars:
  • Prova att sidovackla MCP1, i sträckt och semiflekterat läge. Normalt så ska det vara ej ömmande, med tydligt stopp och sidlikt med andra tummen. Vackling > 30° eller > 10° mer än andra sidan tyder på skada.
  • Om det inte går att prova sidovackling p.g.a. smärta, prova något av:
   • Lägg tumbasblockad och prova igen.
    eller
   • Sätt gips (tumklyka) och boka återbesök med ny stabilitetstest efter en vecka, smärtan bör då ha minskat.
  • Vid smärta men stabil vid sidovackling: tyder på partiell skada. Gipsbehandling (tumklyka) i minst 3 veckor, därefter remiss till arbetsterapeut för utprovning av ortos i ytterligare 2 veckor och därefter rörelseträning.
  • Vid misstanke om ruptur:
   • Sätt gips (tumklyka)
   • Kontrollröntga och se noga efter subluxation av MCP1. Om subluxerad, diskutera med bakjour om det behövs operation eller ej. Om nattetid så förbered för poliklinisk operation och diskutera följande morgon.
   • Vid godkänt läge, skriv remiss till arbetsterapeut för avgipsning efter 5 veckor [1] och därefter rörelseträning.

ICD-10

 • S63.4: Traumatisk ruptur av ligament i finger vid metakarpofalangealled (leder) och interfalangealled (leder)

Referenser

 1. Ortopediskt traumakompendium under redaktion av G. Sandersjöö, ISBN 9789197865401

Uppdaterad: 2020-01-04 02:00:57 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies