orto.nu

START - Skador - Bäcken/höft/femur - Fraktur bäcken

Skada: Fraktur bäcken

Den vanligaste bäckenfrakturen är hos äldre person efter fall i samma plan. Desssa är ofta smärtsamma men påverkar sällan mekanisk eller hemodynamisk stabilitet.

En helt annan sak är högenergifrakturer t.ex. hos unga efter trafikolycka med risk för letal blödning. Dessa handläggs på ett helt annat sätt. Det är alltså en stor spännvidd vad gäller behandling av bäckenfrakturer.

Innehåll

Anatomi

Bäckenet består av tre ben, vänster och höger höftben (coxae) samt sakrum. Dessa förbinds med ligament: sakrospinala-, sakrotuberala-, sakroiliakaligementen samt symfysen.

Klassificering

Tile

 1. Stabil bäckenring
  • A1: Avulsion eller fraktur i ala ilium
  • A2: Stabil ringfraktur med intakt bakre båge (se separat sida om ramus-fraktur)
  • A3: Transversal (tvärgående) sakrumfraktur
 2. Rotatoriskt instabil, vertikalt stabil (exempel ”open book” där bäckenet klaffar upp som en bok)
  • B1: Open-book-fraktur
  • B2: Lateral kompression (inåtrotation)
  • B3: Dubbelsidig
 3. Rotatoriskt och vertikalt instabil (ena eller båda bäckenhalvorna är helt lösa)
  • C1: Ensidig
  • C2: Ena sidan typ C, andra typ B
  • C3: Dubbelsidigt typ C

Young/Burgess

Klassificering i första hand baserat på skedemekanism:

 • Lateral kompression (LC) - trauma lateralt. Delas in i 3 grader beroende grad av på instabilitet:
  • LC typ 1: Fraktur i os pubis
  • LC typ 2: Frakturer i os pubis och ipsilateralt i ilium med felställning
  • LC typ 3: Lateral kompression (enligt ovan) i kombination med antero-posterior kompression (nedan)
 • Antero-posterior kompression (APC). Delas också in i 3 grader:
  • APC typ 1: Symfysvidgning < 2,5 cm
  • APC typ 2: Symfysvidgning > 2,5 cm (open book) och skadade ligament sakrospinalt, sakrotuberalt och främre SI-led, men bevarade bakre SI-ledsligament
  • APC typ 3: Hela SI-leden felställd och associerad kärlskada.
 • Vertikal skjuvning (VS) med lös bäckenhalva, t.ex. skada i ramus inferior och posterior samt dislocerad SI-led. Ger helt instabilt bäcken med stor risk för blödning.
 • Kombinationsskador, kombinationer av ovanstående.

På akuten

Högenergivåld

 • Patienten handläggs enligt ATLS. Där ingår palpation av bäckenringen genom att trycka på höftkammarna, nyttan av denna undersökning har ifrågasatts [3]. Det ingår även palpation per rektum. Vid tecken till instabilitet (mekanisk rörelse eller smärta) eller blödning i bäckenet så ska man sätta på bäckengördel, ska sitta max 24 timmar. Denna sätts över trokanterområdet vilket är längre distalt än man kan tro. Om detta inte är möjligt att göra så kan man föra ihop benen längre distalt, med höfterna inåtroterade.
  Om man istället misstänker acetabulumfraktur så ska man inte sätta bäckengördel.
 • Trauma-DT ger diagnos, helst utan bäckengördel, ortoped bör vara med vid undersökningen.
 • Kontakta bakjour vid instabil skada. Tecken till instabil skada:
  • symfysvidgning >2,5 cm
  • vidgning/dislokation av sakroiliakaleden
  • vertikal dislokation >1 cm eller nytillkommen benlängdsskillnad > 1 cm
  • avulsionsfrakturer av spina iliaca, tuber ischiadicum och/eller L 5-kotans transversalutskott
  • upphävd förmåga till in- eller utåtrotation i höft pga. rotatorisk deformitet i bäckenet
 • Vid cirkulatoriskt instabil patient med bäckenfraktur så ta kontakt med kärlkirurg för ev. embolisering.
  Ett alternativ är s.k. bäckenpackning, man öppnar buken med medellinjesnitt från navel till symfys och packar extraperitonealt med kompresser tills det slutar blöda. Detta görs ofta gemensamt ortoped och kirurg.
 • Ofta operation med internfixation med plattor och skruvar

Lågenergivåld, oftast äldre med höftsmärta efter fall

Se separat sida om ramus-fraktur.

ICD-10

 • S32.1x Fraktur på sakrum
 • S32.2x Fraktur på koccyx
 • S32.3x Fraktur på os ilium
 • S32.4x Fraktur på acetabulum
 • S32.5x Fraktur på os pubis
 • S32.7x Multipla frakturer på ländkotpelaren och bäckenet
 • S32.8x Fraktur på andra och icke specificerade delar av ländkotpelaren och bäckenet
 1. Initial handläggning avgörande vid svår bäckenskada, Läkartidningen nr 7 2013
 2. Ortopediskt Traumakompendium under redaktion av G. Sandersjöö, ISBN 978-91-978654-0-1
 3. Acetabularfraktur och bäckenringskada.ORT, rutin Sahlgrenska sjukhuset (besökt 2021-07-02)

Uppdaterad: 2023-10-08 11:00:49 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies