orto.nu

START - Behandlingar - Punktionsteknik/injektionsteknik - Kortisoninjektion vid Mortons neurom

Behandling: Kortisoninjektion vid Mortons neurom

Indikationer

Utförande

  1. Använd blå eller svart nål, 1 ml kortison med lokalbedövning, t.ex. Depo-Medrol cum lidocain
  2. Palpera smärtans punktum maximum på fotryggen
  3. Markera platsen med kulspetspenna med indragen spets
  4. Sprita av dorsalt
  5. Håll ett finger under fotsulan, stick nålen från dorsalsidan långt in, tills spetsen känns mot huden plantart
  6. Backa ca 10 mm
  7. Injicera

Uppdaterad: 2023-02-08 08:17:22 av Lars Johansson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies