orto.nu

START - Skador barn - Fotled/fot - Fraktur kalkaneus

Skada barn: Fraktur kalkaneus (barn)

Definitioner

Böhlervinkel: vinkel mellan kalkaneus två superiora ytor i sidovy. Ska vara 140-150°. 

På akuten

Beställ alltid DT för att avgöra felställning. Tillåten felställning:

 • < 4 mm felställning i någon av de subtalara facetterna [1]
  och
 • Ej kraftigt reducerad Böhlervinkel [1]

I så fall:

 • Cirkulär gipsstövel [1]
 • Avlastning under hela gipstiden [1]
 • Återbesök 3 veckor efter trauma med gipsbyte och därefter röntgenkontroll [1]
 • Återbesök 8-10 veckor efter trauma med avgipsning och röntgenkontroll [1]
 • Återbesök 6 månader efter avgipsning för klinisk kontroll [1]
 • Undvik riskaktiviteter i 12 veckor efter avgipsning [1]

Vid ej acceptabel felställning:

 • Diskutera med bakjour
 • Förbered för inläggning och snar operation

ICD-10

 • S92.0: Fraktur på kalkaneus
 • S92.00: Fraktur på kalkaneus-sluten
 • S92.01: Fraktur på kalkaneus-öppen

Referenser

 1. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård Astrid Lindgrens Barnsjukhus, giltig från 2016-04-15

Uppdaterad: 2019-05-16 07:51:12 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies