orto.nu

START - Skador - Skuldra/axel/överarm - Ruptur bicepssena

Skada: Ruptur bicepssena

M. biceps har två ursprung, proc. korakoideus (den korta senan) och rotatorkuffen/ledpannan (den långa senan), samt ett distalt fäste på os radius. Sammanfattningsvis så opererar men ofta distal senruptur men inte proximal.

Proximal ruptur

Ruptur proximalt på den långa senan kan t.ex. bero på för hög belastning, långvarigt impingementsyndrom, degeneration eller en kombination av dessa.

Symtom

 • Vid akut trauma kan patienten känt hur det smällt till i överarmen
 • Biceps muskelbuk kan flyttas distalt vilket ger "Karl-Alfred"-utseende
 • Smärta i överarm
 • Ibland upplevelse av nedsatt styrka i armen

Diagnos

 • Typisk anamnes och status kan ge diagnos
 • Vid osäker diagnos så kan man bekräfta med ultraljud eller MR

Handläggning

Behandlas nästan alltid med sjukgymnstik, man har ofta god funktion trots rupturen [1, 2]. Hos ung person med höga krav kan man diskutera kirurgisk åtgärd [2, 3]. Hos äldre där senan rupturerat p.g.a. impingement så kan man åtgärda med subakromiell dekompression, tenodes eller tenotomi [2].

Distal ruptur

Symtom

 • I samband med belastning har patienten känt hur det smällt till i överarmen, och har efter det värk
 • Nedsatt styrka, fr.a. vid supination av underarm

Diagnos

 • Positivt Hook-test räcker, jämför med kontralateral sida
 • Vid osäker diagnos så kan man bekräfta med ultraljud eller MR

Handläggning

Opereras oftast, förbered för poliklinisk operation med reinsertion med suturankare inom 2 veckor.

ICD-10

 • M66.3B: Spontanruptur böjsena (biceps) i axelled/överarm
 • M75.2: Bicepstendinit
 • S46.1: Skada på muskel och sena tillhörande biceps långa huvud
 • S46.2: Skada på muskel och sena i andra delar av biceps

Referenser

 1. Skelett- och ledskador av läkarna vid ortopedkliniken i Karlstad, ISBN 9789188840066
 2. Ortopedi - patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna av Magnus Karlsson, Jón Karlsson och Harald Roos, ISBN 978-91-44-09084-9
 3. Akut ortopedi av Lena Hultman och Johannes Järhult, ISBN 9789147094011
 4. Ansvarsfördelning mellan primärvård och ortopedisk specialistvård, VGR (besökt 2019-11-17)

Uppdaterad: 2021-11-06 06:35:18 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies