orto.nu

START - Skador - Hand - Luxation DIP-led eller tummens IP-led

Skada: Luxation DIP-led eller tummens IP-led

Klassificering

 • Dorsal
 • Volar (ovanligt)
 • Lateral

Handläggning

Kontrollera distalstatus. Utreds med slätröntgen.

 • Lägg fingerbasblockad (kan ibland reponeras även utan bedövning)
 • Reponera:
  • Dra i fingrets längdriktning, pressa leden till rätt läge [1]
  • Om det inte går att reponera slutet så finns troligen interponat. Förbered för snar operation med öppen reponering
 • Kontrollera böj- och sträckförmåga samt sidostabilitet, och kontrollröntga
  • Mindre avulsionsfraktur behandlas som ingen fraktur
  • Vid fraktur > 1/3 av ledytan: reponera, gipsa och anmäl för snar temporär artrodes (i 3 v) eller stiftfixation [2, 5, 6, 7]
  • Vid extensorsenskada: se mallet-finger
  • Vid flexorsenskada: diskutera med bakjour, troligen remiss till handkirurg 

  • Vid stabil i sidovackling: tvåfingertejpning i 3 veckor, rörelseträning med arbetsterapeut påbörjas direkt, risk för stelhet [5]
  • Vid dorsal luxation och instabil i sidovackling: gips eller annan immobilisering med lätt flexion i DIP-led i 2-3 veckor, därefter tvåfingertejpning i 1 vecka och arbetsterapi som kan påbörjas vid avgipsning [1]
  • Vid volar luxation: malletskena eller liknande som ger extension i DIP-led i 6 veckor, därefter arbetsterapi [1]

  • Informera om lokal svullnad och ömhet under upp till 1 års tid [6]

ICD-10

 • S63.1: Luxation i finger eller tumme
 • S63.2: Multipla luxationer i fingrar

Referenser

 1. Phalanx dislocations på orthobullets.com (besökt 2019-01-07)
 2. Skelett- och ledskador av läkarna vid ortopedkliniken i Karlstad, ISBN 9789188840066
 3. Ortopediskt traumakompendium under redaktion av G. Sandersjöö, ISBN 9789197865401
 4. Akut ortopedi av Lena Hultman och Johannes Järhult, ISBN 9789147094011
 5. Akut ortopedi av Jenny Önnerfält och Rolf Önnerfält, ISBN 9789144091020
 6. Ortopedi på akuten av Sven-Anders Sölveborn, ISBN 9789113028606
 7. Ortopedi i fickformat av Richard Blomfeldt, ISBN 9789163307195

Uppdaterad: 2019-08-16 09:54:02 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies