orto.nu

START - Behandlingar - Punktionsteknik/injektionsteknik - Kortisoninjektion i CMC1-led

Behandling: Kortisoninjektion i CMC1-led

Indikationer

Utförande

Man kan injicera på olika sätt, även palmart. Här beskrivs dorsal injektion:

  • Använd tunn nål, blå eller grå
  • Identifiera fossa Tabatiére, extensor pollicies longus (EPL) och extensor pollicies brevis (EPB)
  • Palpera proximala randen av metakarpale 1, distalt om fossa Tabatiére, mellan EPL och EPB
  • Markera platsen med kulspetspenna med indragen spets
  • Sprita av med papperstuss
  • Dra radialt i tummen samtidigt som patienten håller emot med armen men utan att spänna tummen, detta gör att ledspringan öppnas något
  • Sikta mot proximala änden av metakarpale 4, stick in, aspirera och injicera ca 1 ml Lederspan®, Trica® eller motsvarande

Referenser

  1. ABC om Vanliga tillstånd i hand och handled, del 1, Lakartidningen.se 2019-04-09 (besökt 2019-07-19)

Uppdaterad: 2023-10-16 07:09:05 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies