orto.nu

START - Skador - Generellt - Stressfraktur

Skada: Stressfraktur

Symtom

 • Börjar med lokal smärta vid belastning, efter hand kontinuerlig smärta.
 • Smärta vid hopp på ett ben kan tyda på stressfraktur.
 • Ofta i fot men kan bildas i de flesta ben med belastning såsom ryggkota, sakrum, bäcken, kollum femoris, femurdiafys, tibia, fibula och de flesta av benen i foten. Även i exempelvis olekranon hos idrottare som tränar mycket kastning.
 • Smärta vid palpation.

Kan drabba de flesta, både vuxna och barn.


Exempel på stressfraktur i kollum femoris

Orsaker

Långvarig överbelastning, vid t.ex. ökad träning eller byte till hårdare underlag vid löpning. Ökad risk vid osteoporos eller bisfosfonatbehandling.

Diagnos

Slätröntgen kan ge diagnos, men i tidigt skede finns ibland endast indirekta tecken såsom förtjockad kortex. MR eller scintigrafi ger tidig diagnos, ett alternativ kan vara förnyad röntgenundersökning efter 2-6 veckor.

Handläggning

I de flesta fall så räcker det med minskad belastning, det ska då inte göra ont, i 4-12 veckor, därefter långsamt ökande belastning. Behöver oftast inte avlasta helt, kan hitta andra träningsmetoder såsom vattenträning.

Smärtlindring med paracetamol.

Undantag:

 • Kollum femoris: spikas eller skruvas enligt lokala rutiner.
 • Tibia: kan ibland behöva märgspikas.
 • Intraartikulär fraktur i fot: oftast operation.
 • Navikulare:
  • Genomgående eller felställd fraktur: operation
  • Annars: gips och avlastning i 8 veckor
 • Proximalt metatarsale 2: ofta operation
 • Sesamben under MTP1: ofta operation
 • Jones-fraktur (metatarsale 5, på gränsen mellan meta- och diafys):
  • Genomgående fraktur: operation med skruvfixation, därefter gips 4-6 veckor
  • Annars: gips och avlastning i 8 veckor

ICD-10

 • M84.3: Stressfraktur som ej klassificeras på annan plats (Stressfraktur som ej klassificeras annorstädes)
 • M84.3B: Stressfraktur i axelled/överarm
 • M84.3C: Stressfraktur i armbåge/underarm
 • M84.3D: Stressfraktur i handled/hand
 • M84.3E: Stressfraktur i bäckenet
 • M84.3F: Stressfraktur i höftled/lårben
 • M84.3G: Stressfraktur i knäled/underben
 • M84.3H: Stressfraktur i fotled/fot

Referenser

 1. Ortopedi - patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna av Magnus Karlsson, Jón Karlsson och Harald Roos, ISBN 978-91-44-09084-9
 2. Stressfraktur. Marschfraktur. Utmattningsfraktur. på praktiskmedicin.se (besökt 2021-12-16

Uppdaterad: 2022-12-02 19:19:56 av Lars Johansson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies