orto.nu

START - Skador barn - Hand - UCL-skada tumme

Skada barn: UCL-skada tumme (barn)

Handläggning (barn)

 • Beställ slätröntgen vid misstanke, leta efter avulsionsfraktur proximalt/ulnart på grundfalang.
 • Om avulsionsfraktur så sätt gipsskena och:
  • Om fragmentet dislocerat eller roterat: Förbered för poliklinisk operation [1] med perkutan, ev. öppen, stiftning av fragmentet.
  • Om odislocerat fragment: Gipsskena (tumklyka), återbesök efter 3 veckor för avgipsning och klinisk kontroll. [1]
 • Annars:
  • Prova att sidovackla MCP1, i sträckt och semiflekterat läge. Normalt så ska det vara ej ömmande, med tydligt stopp och sidlikt med andra tummen.
  • Om det inte går att prova sidovackling p.g.a. smärta, prova något av:
   • Lägg tumbasblockad och prova igen.
    eller
   • Sätt gipsskena (tumklyka) och boka återbesök efter 1 vecka med avgipsning och ny klinisk kontroll. [1]
  • Vid klinisk ruptur (ovanligt hos barn): sätt gipsskena (tumklyka) och förbered för poliklinisk öppen operation med sutur av UCL, en sådan operation bör göras inom några veckor efter skadan.
 • Undvik risker 2 veckor efter avgipsning.

ICD-10 (barn)

 • S63.4: Traumatisk ruptur av ligament i finger vid metakarpofalangealled (leder) och interfalangealled (leder)

Referenser (barn)

 1. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård Astrid Lindgrens Barnsjukhus, giltig från 2022-04-27 (besökt 2022-12-03)

Uppdaterad: 2024-05-09 20:55:09 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies