orto.nu

START - Skador barn - Hand - UCL-skada tumme

Skada barn: UCL-skada tumme (barn)

Handläggning

 • Beställ slätröntgen vid misstanke, leta efter avulsionsfraktur proximalt/ulnart på grundfalang.
 • Om avulsionsfraktur så sätt gipsskena och:
  • Om fragmentet dislocerat eller roterat: Förbered för poliklinisk operation med perkutan, ev. öppen, stiftning av fragmentet. [1]
  • Om odislocerat fragment: Gipsskena, återbesök efter 3-4 veckor för avgipsning och klinisk kontroll. [1]
 • Annars:
  • Prova att sidovackla MCP1, i sträckt och semiflekterat läge. Normalt så ska det vara ej ömmande, med tydligt stopp och sidlikt med andra tummen.
  • Om det inte går att prova sidovackling p.g.a. smärta, prova något av:
   • Lägg tumbasblockad och prova igen. [1]
    eller
   • Sätt gipsskena och boka återbesök efter 2 veckor med avgipsning och ny klinisk kontroll. [1]
  • Vid misstanke om ruptur: sätt gipsskena och förbered för poliklinisk öppen operation med sutur av UCL, en sådan operation bör göras inom några veckor efter skadan. [1]

ICD-10

 • S63.4: Traumatisk ruptur av ligament i finger vid metakarpofalangealled (leder) och interfalangealled (leder)

Referenser

 1. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård Astrid Lindgrens Barnsjukhus, giltig från 2016-04-15

Uppdaterad: 2020-01-11 20:49:39 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies