orto.nu

START - Skador - Bäcken/höft/femur - Luxation höft

Skada: Luxation höft

Främre luxation (ej protes)

Ovanligt.

 • Kontrollera distalstatus innan och efter reponering, risk för kärlskada.
 • Reponeras akut i narkos på operationsavdelning, även nattetid, genom att dra femur lateralt [1] och i femurs längsriktning [3].
 • Det kan krävas öppen reposition vid intraartikulärt benfragment. [1]
 • Kontrollera läget och eventuell skelettskada med röntgen efter reponering.

Bakre luxation (ej protes)

 • Kontrollera distalstatus innan och efter reposition, risk för skada på ischiasnerven.
 • Reponeras akut i narkos på operationsavdelning, även nattetid, genom att patienten ligger i ryggläge med höft och knä flekterade 90°, dra i femurs längsriktning medan assistent håller emot i bäckenet. [1, 2]
 • Kontrollera läget och eventuell skelettskada med röntgen efter reponering. Om ingen fraktur så kan patienten mobiliseras direkt [2].

Protesluxation

Mer vanligt än luxation utan protes. Kan ofta hävas på akuten med smärtlindring och muskelrelaxerande (t.ex. 5 mg morfin och 1-2 mg midazolam i.v.). Reponeras på liknande sätt som utan protes:

 • Höft och knä flekterade 90° [3], kraftigt drag i femurs längsriktning medan assistent håller emot i bäckenet.
 • Alternativt drag i femurs längsriktning utan flektion i höften, och försiktig samtidig rotation utåt och inåt.
 • Ibland är det omöjligt på akuten, man får då reponera akut i narkos.
  • Kontrollera läget med genomlysning på operation efter reponering.
  • Kontrollera även med genomlysning vid lätt provokation, rotera inåt resp. utåt, med höften extenderad och flekterad. Notera tecken till luxation och när det i så fall händer.
 • Ibland går det inte heller slutet i narkos, om det t.ex. ligger ett interponat i leden, man kan då behöva reponera öppet.
 • Efter reponering:
  • kontrollera läge och ev. skelettskada med röntgen, gärna DT [3].
  • gärna inläggning för försiktig mobilisering.
  • undvik adduktion och flektion > 90° [3].

Vid recidiverande luxationer så uteslut infektion, utred gärna med DT, diskussion om reoperation.

ICD-10

 • S73.0: Luxation i höft

Referenser

 1. Skelett- och ledskador av läkarna vid ortopedkliniken i Karlstad, ISBN 9789188840066
 2. Akut ortopedi av Jenny Önnerfält och Rolf Önnerfält, ISBN 9789144091020
 3. Ortopedi på akuten av Sven-Anders Sölveborn, ISBN 9789113028606

Uppdaterad: 2023-05-20 05:03:28 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies