orto.nu

START - Skador - Bäcken/höft/femur - Luxation höft

Skada: Luxation höft

Främre luxation (ej protes)

Ovanligt.

 • Kontrollera distalstatus innan och efter reponering, risk för kärlskada.
 • Reponeras akut i narkos på operationsavdelning, även nattetid, genom att dra femur lateralt [1] och i femurs längsriktning [3].
 • Det kan krävas öppen reposition vid intraartikulärt benfragment. [1]
 • Kontrollera läget och eventuell skelettskada med röntgen efter reponering.

Bakre luxation (ej protes)

 • Kontrollera distalstatus innan och efter reposition, risk för skada på ischiasnerven.
 • Reponeras akut i narkos på operationsavdelning, även vid samtidig fraktur i acetabulum, även nattetid, genom att patienten ligger i ryggläge, assistent håller emot i bäckenet och något av:
  • Allis metod: Höft och knä flekterade 90°, kraftigt drag i femurs längsriktning medan assistent håller emot i bäckenet. [1, 2]
  • Captain Morgans metod: Höft och knä flekterade 90°, sätt ditt knä under patientens knä och handen på underbenet på det skadade benet, plantarflektera din fot och tryck nedåt med handen vilket ger axialt drag i femur.
  • Whistlers metod: Båda knän flekterade 130°. Använd ena armen som hävstång genom att ha den under knät på skadade sidan och handen på andra knät, bänd uppåt. Håll ner foten på det oskadade benet med andra handen.
 • Kontrollera läget och eventuell skelettskada med röntgen efter reponering. Om ingen fraktur så kan patienten mobiliseras direkt [2].
 • Vid samtidig fraktur i acetabulum och om höften inte går att reponera: sätt temporärt tibiasträck.

Protesluxation

Mer vanligt än luxation utan protes. Kan ofta hävas på akuten med smärtlindring och muskelrelaxerande (t.ex. 5 mg morfin och 1-2 mg midazolam i.v.). Reponeras på liknande sätt som utan protes:

 • Allis metod: Höft och knä flekterade 90° [3], kraftigt drag i femurs längsriktning.
 • Captain Morgans metod: Höft och knä flekterade 90°, sätt ditt knä under patientens knä och handen på underbenet på det skadade benet, plantarflektera din fot och tryck nedåt med handen vilket ger axialt drag i femur.
 • Whistlers metod: Båda knän flekterade 130°. Använd ena armen som hävstång genom att ha den under knät på skadade sidan och handen på andra knät, bänd uppåt. Håll ner foten på det oskadade benet med andra handen.
 • Alternativt drag i femurs längsriktning utan flektion i höften, och försiktig rotation omväxlande utåt och inåt.
 • Ibland är det omöjligt på akuten, man får då reponera akut i narkos.
  • Kontrollera läget med genomlysning på operation efter reponering.
  • Kontrollera även med genomlysning vid lätt provokation, rotera inåt resp. utåt, med höften extenderad och flekterad. Notera tecken till luxation och när det i så fall händer.
 • Ibland går det inte heller slutet i narkos, om det t.ex. ligger ett interponat i leden, man kan då behöva reponera öppet.
 • Efter reponering:
  • man kan gärna lägga en vikt filt eller liknande mellan underbenen för att förhindra adduktion, och/eller rak knäortos för att minska flektionsförmåga i höftled.
  • kontrollera läge och ev. skelettskada med röntgen, gärna DT [3].
  • gärna inläggning för försiktig mobilisering.
  • undvik adduktion och flektion > 90° [3].

Vid recidiverande luxationer så uteslut infektion, utred gärna med DT, diskussion om reoperation.

ICD-10

 • S73.0: Luxation i höft

Referenser

 1. Skelett- och ledskador av läkarna vid ortopedkliniken i Karlstad, ISBN 9789188840066
 2. Akut ortopedi av Jenny Önnerfält och Rolf Önnerfält, ISBN 9789144091020
 3. Ortopedi på akuten av Sven-Anders Sölveborn, ISBN 9789113028606

Uppdaterad: 2024-03-31 22:10:32 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies