orto.nu

START - Skador - Fotled/fot - Hammartå/klotå

Skada: Hammartå/klotå

Definitioner

Hammartå: tå kontinuerligt flekterad i PIP-led
 
Röntgenbild resp. foto, hammartå dig 2

Klubbtå: tå kontinuerligt flekterad i DIP-led

Klotå: tå kontinuerligt flekterad i PIP- och DIP-led

Klavus: förhårdnad t.ex. dorsalt på PIP-led vid hammartå, kommer av kontinuerligt skav mot sko

På vårdcentral

Vårdcentral ansvarar för:

 • Skoråd (rymliga skor utan tryck mot tårna, stabil bakkappa, stel sula under tårna). [1, 2, 3]
 • Tips om avlastande ring på tån. [1, 2]
 • Remiss till ortopedtekniker för fotbäddar med främre pelott. [1, 2, 3]
 • Vid stora felställningar med smärtproblematik och/eller svårigheter att användanda av skor trots ovanstående behandling, och patienten positiv till operation:
  • Slätröntgen med belastade bilder (stående på foten) och därefter remiss till ortopedklinik. [3]

På ortopedklinik

Remissgranskning

Kontrollera att man provat icke-kirurgisk behandling och att det finns aktuella belastade röntgenbilder av foten (röntgen i stående).

Undersökning

Om samtidig hallux valgus så bör den åtgärdas samtidigt. [1]

Vid hammartå/klotå och kavusfot: kan bero på neurologisk åkomma, t.ex. Charcot-Marie-Tooth, Friedreich ataxi, CP, MS, diabetesneuropati. Utred gärna detta. [2]

Undersök om för kort hälsena, det ger ökat tryck på tårna.

Operationsindikation

Smärta, svårighet att hitta passande skor. [1]

Kontraindikationer

Patienten önskar ej operation.

Operationsmetoder

Tryck-upp-test: tryck med tumme under MTP-led. Om tån då reponeras är testet negativt.

Hammartå

Behandlingsalgoritm: [1]

 1. Börja med PIP­-ledsartrodes eller falangresektion med stiftfixation ned till basen av grundfalangen
 2. Om tryck­-upp­-testet är positivt fortsätt med 3
 3. Gör tenotomi/förlängning av m. extensor digitorum longus
 4. Om tryck­-upp­-testet fortfarande är positivt fortsätt med 5
 5. Gör kapsellösning i MTP­-leden
 6. Om tryck­-upp­-testet fortfarande är positivt fortsätt med 7
 7. Utför fixerad Weil- alt Helalosteotomi
 8. Om tån trots alla åtgärder inte är i balans, fixera tån genom MTP-leden med K-tråd

Dig 3-4: partiell falangresektion (Gocht) kan i många fall vara tillräcklig. [2]

Flexibel klotå Tenotomi av långa böjsenan, gör litet snitt i böjvecket under DIP-leden. [2]
Stel, flekterad MTP-led (ej reumatisk) Sträcksenförlängning och genomskärning av extensoraponeurosen på båda sidor samt adekvat lösning av kapseladherenser plantart om caput. Om grundfalangen efter detta inte spontant faller på plats kan flexorsentransfer ge flexionskraft till MTP-leden. En förkortningsosteotomi på metatarsalen (Weil-osteotomi) kan också hjälpa till. [2]
Luxerad, stel och flekterad MTP-led (reumatisk) Stainsbyplastik, alltid alla MTP 2-5. Vinklat dorsalt snitt med spetsen riktad mot stortån. Skala ut och ta av så mycket av grundfalangen som behövs för att få en avslappnad ställning i tån. Om kraftig kontraktur i PIP-leden delas grundfalangen subkapitulärt. Sträcksenorna sys ner till böjsenorna och tån transfixeras med stift i 4-6 veckor. [2]

Postoperativt

Vid stiftfixation: mobilisering i postoperativ sko med styv sula, om stiftet passerar MTP­-leden så försiktighet p.g.a. risk för stiftbrott. Stift tas ut efter 4–6 veckor, därefter fri belastning i stabila, rymliga skor. Patienten bör informe­ras om att tån blir stel och får minskad extensionskraft efter operationen. [1]

ICD-10

 • M20.4: Hammartå
 • M20.5: Andra tådeformiteter
 • M20.6: Förvärvad tådeformitet, ospecificerad

Länkar

 1. Fotkirurgi - elektiva operationer för patienter över 16 år, av Svenska Fotkirurgiska Sällskapet (besökt 2018-06-24)
 2. Hammartå - Utredning och behandling, SU (giltig från 2016-04-13)
 3. Ansvarsfördelning mellan primärvård och ortopedisk specialistvård, VGR (besökt 2018-06-27)

Uppdaterad: 2024-05-11 23:33:42 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies