orto.nu

START - Skador - Fotled/fot - Akillesinsertalgi (Haglunds deformitet)

Skada: Akillesinsertalgi (Haglunds deformitet)

Diagnos

 • Morgonstelhet [1]
 • Palpationsömhet och svullnad dorsalt runt akillessenans distala fäste [1]
 • Ömhet runt retrokalkaneära bursan - anteriort om distala akillessenan

På vårdcentral

 • Vila från aktiviteter som ger smärta [1]
 • Remiss till ortopedteknik för fotbädd med hälförhöjning, ev. klackförhöjning [1, 2]
 • Excentrisk träning av akillessenan till 0-plan kan ha viss effekt [1, 2]
 • Remiss till fysioterapeut för stötvågsbehandling, det kan ha viss effekt [1]
 • NSAID [2]
 • Röntgen av foten och remiss till ortopedklinik om ej förbättrad inom 6 månader trots behandling enligt ovan [2]

På ortopedklinik

Remissgranskning

Kontrollera att man provat icke-kirurgisk behandling och att det finns aktuella röntgenbilder av foten.


Haglunds deformitet markerat med blått på i övrigt normal fot

Operationsindikation

 • Ingen effekt av icke-kirurgisk behandling i 4-6 månader enligt ovan [1]

Kontraindikationer

Relativa kontraindikationer:

 • Nedsatt blodcirkulation
 • Diabetes
 • Rökning
 • Nedsatt förmåga till långvarig postoperativ rehabilitering

Operationsmetod

 • Excision av retrokalkaneära bursan och exostosavmejslning kan ha effekt om besvären fr.a. består av retrokalkaneär bursit [1]
 • I annat fall finns svag evidens för avlösning av senfästet, excision av ärrvävnad, ben och förkalkningar. [1]
 • Keck&Kelly-osteotomi där man tar en benkil ur kalkaneus och fäller fram hälsenefästet har bristfällig evidens. [1]

Postoperativt

Upp till 8 veckors immobilisering i gips. Långvarig rehabilitering. [1]

ICD-10

 • M77.5: Annan entesopati i fot

Referenser

 1. Fotkirurgi - elektiva operationer för patienter över 16 år, av Svenska Fotkirurgiska Sällskapet (besökt 2018-06-24)
 2. Ansvarsfördelning mellan primärvård och ortopedisk specialistvård, VGR (besökt 2018-06-27)

Uppdaterad: 2024-05-21 15:40:25 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies