orto.nu

Operation: Peroperativ antibiotika

Gå direkt till:

Antibiotika till vuxna

Vid användande av blodtomt fält ges första dos 30 minuter före anläggande.

Ledplastik

Ej allergi: Kloxacillin 2 g i.v. 30 minuter före op. Dos upprepas 2 och 6 timmar efter första dos.

Allergi:

 • Har patienten haft enbart utslag, som varit begränsade och utan påtaglig klåda?
  → Ge kloxacillin som ovan 2 g vid 3 tillfällen (0, 2 och 6 timmar)
 • Har patienten haft utbredda kliande utslag och/eller angioödem?
  → Ge cefotaxim 2 g vid 2 tillfällen (0 och 4 timmar)
 • Har patienten haft anafylaxi med luftvägssymtom och/eller blodtrycksfall eller svimning?
  → Ge klindamycin 600 mg vid 2 tillfällen (0 och 4 timmar)

Gentamycin i cement till alla.

Slutna frakturer

  SU SÄS
Ej allergi Kloxacillin 2 g i.v. 30 minuter före op. Kloxacillin 2 g i.v. 30 minuter före op.
Dos upprepas 2 och 6 timmar efter första dos.
PC-allergi Klindamycin 0,6 g i.v. 30 minuter före op. Klindamycin 0,6 g i.v. 30 minuter före op.
Dos upprepas efter fyra timmar.

Öppna frakturer

Börja antibiotikabehandling snarast:

  SU SÄS
Ej allergi Kloxacillin 2 g x 3 i.v. under ett dygn. Kloxacillin 2 g x 4 i.v. under ett dygn.
PC-allergi Klindamycin 0,6 g x 3 under ett dygn. Klindamycin 0,6 g x 3 under ett dygn.

Om frakturen inte opererats inom ett dygn, så dessutom peroperativ antibiotikabehandling enligt Slutna frakturer ovan.

Amputationer

  SU SÄS
Ej allergi   Kloxacillin 2 g 30 minuter innan operation.
Dos upprepas efter 3 timmar om operationen då fortfarande pågår.
PC-allergi   Klindamycin 0,6 g 30 minuter innan operation.

Artroskopi

Vid artroskopisk korsbandsrekonstruktion: en dos kloxacillin 2 g 30 minuter innan operationsstart (alt. 0,6 g klindamycin vid penicillinallergi). 

Annars: Ingen antibiotikaprofylax. 

Antibiotika till barn

Förstahandsval: kloxacillin 25 mg/kg i.v., max 2 g

Vid penicillinallergi: Dalacin® 10 mg/kg i.v., max 300 mg

Antibiotikaprofylax bör ges i engångsdos 30 min innan operationsstart vid:

 • Öppen lednära kirurgi, insättande av annat osteosyntesmaterial än stift eller TEN-spikar
 • Öppen reposition av fraktur med fixation med platta och skruvar
 • Öppen reposition i led eller annan artrotomi
 • Korrigerande osteotomier
 • Borrfyseodes
 • Temporär fyseodes med 8-plattor
 • Korsbandskirurgi eller artroskopi med implantat
 • Ryggkirurgi
 • Eksematösa förändringar över operationsområdet

Antibiotikaprofylax behöver inte ges vid okomplicerade fall av:

 • TEN-spikning
 • Stiftning av handledsfrakturer
 • Stiftning av suprakondylära frakturer
 • Perkutan skruvfixation av frakturer
 • Externfixation av fraktur
 • Isolerad hälseneförlängning eller tenotomi hos frisk patient
 • Triggerfingeroperation
 • Okomplicerad diagnostisk artroskopi knä
 • Extraktion av osteosyntesmaterial

Referenser

 1. Peroperativ antibiotikabehandling SÄS (giltig till 2019-07-10)
 2. Rutin för antibiotikaprofylax vid frakturkirurgi SU (giltig från 2015-12-21)
 3. Antibiotikaprofylax vid barnortopediska operationer, SU (giltig från 2017-03-08)
 4. Vårdprogram för Led- och skelettinfektioner 2018, Svenska Infektionsläkarföreningen (besökt 2019-02-07)
 5. Medicinering i samband med operation vid Skaraborgs sjukhus (giltig till 2021-08-05, besökt 2020-07-24)

Uppdaterad: 2021-09-03 06:58:16 av Lars Johansson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies