orto.nu

Operation: Peroperativ antibiotika

Gå direkt till:

Antibiotika till vuxna

Vid användande av blodtomt fält ges första dos 30 minuter före anläggande.

Antibiotikaallergi

Generellt:

Har patienten haft enbart utslag, som varit begränsade och utan påtaglig klåda?
→ Ge kloxacillin

Har patienten haft utbredda kliande utslag och/eller angioödem?
→ Ge cefotaxim

Har patienten haft anafylaxi med luftvägssymtom och/eller blodtrycksfall eller svimning?
→ Ge klindamycin eller vancomycin

Ledplastik

Ej allergi: Kloxacillin 2 g i.v. 30 minuter före op. Dos upprepas 2 och 6 timmar efter första dos.

Gentamycin i cement till alla.

Slutna frakturer

  infektion.net SU SÄS
Ej allergi

Kloxacillin 2 g i.v. 30-45 minuter före op.

Vid op-tid > 1 timma: ytterligare två doser, 2 resp. 6 timmar efter första dosen.

Kloxacillin 2 g i.v. 30 minuter före op. Kloxacillin 2 g i.v. 30 minuter före op.
Dos upprepas 2 och 6 timmar efter första dos.
PC-allergi

Cefotaxim 2 g i.v. 30-45 minuter före op.

Vid lång operationstid: en andra dos 4 timmar efter första dosen.

Klindamycin 600 mg i.v. 30 minuter före op. Klindamycin 600 mg i.v. 30 minuter före op.
Dos upprepas efter fyra timmar.
Allvarlig PC-allergi

Klindamycin 600-900 mg 30-45 minuter före op.

Vid lång operationstid: en andra dos 4 timmar efter första dosen.

Klindamycin 600 mg i.v. 30 minuter före op. Klindamycin 600 mg i.v. 30 minuter före op.
Dos upprepas efter fyra timmar.

Öppna frakturer

Börja antibiotikabehandling snarast:

  infektion.net SU SÄS
Ej allergi

Gustilo-Andersen I-II: Kloxacillin 2 g tre doser

Gustilo-Andersen III: Cefotaxim eller pip/taz tills färdigopererad, men minst 24 timmar och max 72 timmar

Kloxacillin 2 g x 3 i.v. under ett dygn. Kloxacillin 2 g x 4 i.v. under ett dygn.
PC-allergi Gustilo-Andersen III: Klindamycin + någon av aminoglykosid, aztreonam eller kinolon, tills färdigopererad, men minst 24 timmar och max 72 timmar Klindamycin 600 mg x 3 under ett dygn. Klindamycin 600 mg x 3 under ett dygn.

Om frakturen inte opererats inom ett dygn, så dessutom peroperativ antibiotikabehandling enligt Slutna frakturer ovan.

Amputationer

  infektion.net SU SÄS
Ej allergi

Kloxacillin 2 g i.v. 30-45 minuter före op.

Vid op-tid > 1 timma: ytterligare två doser, 2 resp. 6 timmar efter första dosen.

  Kloxacillin 2 g 30 minuter innan operation.
Dos upprepas efter 3 timmar om operationen då fortfarande pågår.
PC-allergi

Cefotaxim 2 g i.v. 30-45 minuter före op.

Vid lång operationstid: en andra dos 4 timmar efter första dosen.

Klindamycin 600 mg 30 minuter innan operation.
Allverlig PC-allergi

Klindamycin 600-900 mg 30-45 minuter före op.

Vid lång operationstid: en andra dos 4 timmar efter första dosen.

  Klindamycin 600 mg 30 minuter innan operation.

Artroskopi

Vid artroskopisk korsbandsrekonstruktion: en dos kloxacillin 2 g 30 minuter innan operationsstart (alt. 0,6 g klindamycin vid penicillinallergi). 

Annars: Ingen antibiotikaprofylax. 

Antibiotika till barn

Förstahandsval: kloxacillin 25 mg/kg i.v., max 2 g

Vid penicillinallergi: Dalacin® 10 mg/kg i.v., max 300 mg

Antibiotikaprofylax bör ges i engångsdos 30 min innan operationsstart vid:

 • Öppen lednära kirurgi, insättande av annat osteosyntesmaterial än stift eller TEN-spikar
 • Öppen reposition av fraktur med fixation med platta och skruvar
 • Öppen reposition i led eller annan artrotomi
 • Korrigerande osteotomier
 • Borrfyseodes
 • Temporär fyseodes med 8-plattor
 • Korsbandskirurgi eller artroskopi med implantat
 • Ryggkirurgi
 • Eksematösa förändringar över operationsområdet

Antibiotikaprofylax behöver inte ges vid okomplicerade fall av:

 • TEN-spikning
 • Stiftning av handledsfrakturer
 • Stiftning av suprakondylära frakturer
 • Perkutan skruvfixation av frakturer
 • Externfixation av fraktur
 • Isolerad hälseneförlängning eller tenotomi hos frisk patient
 • Triggerfingeroperation
 • Okomplicerad diagnostisk artroskopi knä
 • Extraktion av osteosyntesmaterial

Referenser

 1. Peroperativ antibiotikabehandling SÄS (giltig till 2019-07-10)
 2. Rutin för antibiotikaprofylax vid frakturkirurgi SU (giltig från 2015-12-21)
 3. Antibiotikaprofylax vid barnortopediska operationer, SU (giltig från 2017-03-08)
 4. Led- och skelettinfektioner – Vårdprogram från SILF (besökt 2023-07-19)
 5. Medicinering i samband med operation vid Skaraborgs sjukhus (giltig till 2021-08-05, besökt 2020-07-24)

Uppdaterad: 2023-07-19 16:02:59 av Lars Johansson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies