orto.nu

START - Operationer - Preoperativ provtagning

Operation: Preoperativ provtagning

Gå direkt till:

Operation i lokalbedövning

Inför operation i lokalbedövning behövs ingen provtagning.

ASA-klassning [1]

 1. Frisk patient
 2. Lindrig systemsjukdom: t.ex. rökare, övervikt med BMI 30-39, välkontrollerad diabetes eller hypertoni
 3. Allvarlig systemsjukdom: t.ex. dåligt kontrollerad diabetes eller hypertoni, KOL, fetma med BMI ≥ 40, pacemaker, dialysbehandlad njursvikt
 4. Allvarligt och ständigt hotande systemsjukdom: t.ex. hjärtinfarkt, TIA eller stroke senaste 3 månaderna, allvarlig klaffsjukdom, sepsis
 5. Moribund patient som inte förväntas överleva utan operation: t.ex. rupturerat aortaaneurysm, stort trauma, allvarlig intrakraniell blödning
 6. Avliden patient som ska donera organ

Blodtryck [3]

Ska tas på alla vuxna patienter.

 • Systoliskt tryck 100-140 och diastoliskt tryck 60-90 mm Hg: ingen åtgärd.
 • Systoliskt tryck 160-179 eller diastoliskt tryck 100-109 mm Hg: bör remitteras till vårdcentral för optimering, men kan opereras vid stark operationsindikation
 • Systoliskt tryck > 180 eller diastoliskt tryck > 110 mm Hg: minska trycket innan operation

EKG

Tas vid något av följande:

 • Ålder > 65 år [2] (> 60 år på SÄS [3])
 • Vid tecken på hjärtsjukdom som t.ex. arytmi, hypertoni, angina pectoris, genomgången hjärtinfarkt, hjärtinkompensation [2, 3]
 • Vid systemsjukdom med risk för hjärtsjukdom som t.ex. amyloidos, Downs syndrom [3]
 • Vid diabetes skall EKG övervägas även vid betydligt lägre åldrar.
 • Inför stor kirurgi [3]
 • Om det finns EKG som är max 3 månader gammalt [2] resp. 6 månader gammalt [3] och inget nytt har hänt vad gäller patientens hjärtsjukdom behövs inte nytt EKG.

Labbprover

SU: [2]

Vid något av:

 • Vuxen inneliggande patient
  eller
 • Ålder > 65 år
  eller
 • Sjuk patient

så provtagning med:

 • Hb
 • LPK
 • TPK
 • Na
 • K
 • Krea
 • PK
 • APTT

Därutöver provtagning efter behov.

 

SÄS: [3]

Alla kvinnor resp. män > 40 år

 • Hb

Större kirurgi där större blödning inte kan uteslutas. T.ex.:

 • kärl­kirurgi
 • lårben- och underbens­amputationer
 • humerus­fraktur
 • armbågs­fraktur
 • protes­kirurgi
 • PTFF
 • tibia­fraktur
 • fotleds­artrodes

men även:

 • DHS
 • LIH

Ej vid t.ex. artro­skopi, kors­bands­plastik, fotleds­fraktur eller handleds­fraktur.

 • Blodbild (H1)
 • Blodgruppering
 • Bastest

Större blödning förväntas

 • Blodbild (H1) 

Blödnings­tendens, hereditet för blödar­sjuka

 • PK
 • APTT
 • Leverstatus (P4)
 • TPK 

Känd trombocyto­peni eller hyper­splenism.

 • TPK

Lever­sjukdom

 • PK
 • APTT
 • Leverstatus (P4)

Mal­nutrition, mal­absorption, anti­koagulantia

 • PK
 • APTT
 • Leverstatus (P4)

Barn med dåligt närings­intag

 • P-glukos 

Diabetes, pankreas­sjukdom, endokrin sjukdom

 • P-glukos 

Alkoholism eller misstänkt överkonsumtion av alkohol

 • P-glukos
 • PK
 • APTT
 • Leverstatus (P4)

Gallvägs­stas, PTC-drän, kronisk pankreatit.

 • Leverstatus (P4)

Spridd malignitet

 • PK
 • APTT
 • Leverstatus (P4)

Multi­sjuk patient inför spinal/ epidural anestesi

 • PK
 • APTT 

Behandling med diuretika eller nefro­toxiska läke­medel

 • El-status 

Behandling med steroider

 • El-status
 • P-glukos 

Immuno­suppressiv behand­ling

 • Blodbild (H1)

Patienter med grav lung­funktions­inskränkning där större kirurgi planeras.

 • Blodgas. Provet ska helst tas i anslutning till den pre­operativa bedömningen

Referenser

 1. ASA-klassning på sfai.se (besökt 2019-12-14)
 2. Narkosbedömningar - basala förutsättningar, SU (besökt 2020-10-19)
 3. Preoperativa förberedelser för operations-avdelningarna vid Södra Älvsborgs Sjukhus (besökt 2019-12-14)

Uppdaterad: 2020-10-19 06:55:27 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies