orto.nu

START - Skador - Fotled/fot - Tarsaltunnelsyndrom

Skada: Tarsaltunnelsyndrom

Synonymer

 • TTS (Tarsal tunnel syndrome)

Definitioner

 • Tarsaltunnel: Område under flexorretinaklet mellan mediala malleolen och kalkaneus, posteriort om talus mediala tuberkel. Innehåller bl.a. n. tibialis, flexor hallucis longus, flexor digitorum longus och a. tibialis posterior.

Orsak

Tryck på n tibialis bakom mediala malleolen, t.ex. beroende på:

 • Ganglion [1]
 • Tidigare fraktur [2]
 • Lipom eller annan tumör [1, 2]
 • Tendinopati/tenosynovit [1]
 • Fibros [1, 2]
 • Tryck från skor [1]
 • Ödem [1]
 • Plattfot vilket ger ökad traktion i n. tibialis [1]
 • RA [2]

Symtom

 • Brännande smärta eller pirrningar [1, 2]
 • Plantart, distalt, medialt i foten eller under hälen [1, 2]
 • Domningar under foten [1, 2]
 • Smärta vid långvarig belastning [1, 2]
 • Värst nattetid [2]

Diagnos

Svårt att sätta diagnos. Kombination av: [2]

 • Historik med tidigare skada i området
 • Positivt tinells tecken över n. tibialis bakom mediala malleolen
 • Nedsatt sensorik plantart
 • Ev. atrofi av muskulatur i fot
 • Ev. EMG men ger sällan konklusivt resultat
 • Ev. MR som kan visa exempelvis ganglion

Diffdiagnoser

 • Plantarfasciittypiskt smärta under foten vid första fotsteget på morgonen som sedan förbättras under dagen.
 • Baxters neuropati - typiskt brännande eller stickande smärta medialt om hälen, kan ha pirrningar under hälen nattetid.
 • Fettkuddesyndrom - typiskt smärta under hälen, ökar vid belastning.
 • Stressfraktur kalkaneus.

Utredning

Slätröntgen för att utreda andra orsaker till hälsmärta. Ibland MR eller EMG.

Handläggning

 • COX-hämmare [1, 2]
 • Anpassade skor utan tryck bakom mediala malleolen [2]
 • Kortisoninjektion [2]
 • Kirurgi om det finns struktur som komprimerar n. tibialis, t.ex. ganglion eller flexorretinaklet och fascior.

ICD-10

 • G57.8: Andra specificerade mononeuropatier i nedre extremitet

Referenser

 1. Tarsal Tunnel Syndrome på orthobullets.com (besökt 2023-04-08)
 2. Overview of lower extremity peripheral nerve syndromes på uptodate.com (besökt 2023-04-08)

Uppdaterad: 2023-04-08 16:39:35 av Lars Johansson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies