orto.nu

START - Skador - Handled - SL-ligamentskada

Skada: SL-ligamentskada

Ruptur i ligament mellan skafoideum och lunatum. Vid distal radiusfraktur tycks det i över hälften av fallen även finnas skada på SL-ligamentet även om rupturen oftast inte är total. Denna tycks oftast läka efter 4 veckors gipsbehandling. [2]

Definitioner

DISI: dorsal intercalated segment instability. Lunatum roteras dorsalt medan skafoideum roteras volart efter att SL-ligamentet rupturerat. Kommer i förlängningen att ge artros.

VISI: volar intercalated segment instability. Lunatum roteras volart då det lunotrikvetrala ligamentet rupturerat.

SLAC = scapho lunate advanced collapse = karpal kollaps: sent skede efter SL-ligamentskada som resulterat i artros, rörelseinskränkning och smärtor.

Symtom

 • Smärta centralt och dorsoradialt i handled.
 • Nedsatt greppstyrka.
 • Ökat avstånd mellan skafoideum och lunatum på frontalbild av handled. Ska normalt vara < 3 mm, > 5 mm är patologiskt. Men detta visas på röntgen först 3-4 månader efter skada. [2]

Utredning

 • Positivt Watsons test tyder på SL-ligamentskada.
 • Jämför med slätröntgen av andra handleden.
 • Man kan göra slätröntgen med provokation - med knuten hand och handleden i neutralläge, radial- resp. ulnardevierad. Detta kan visa dynamisk instabilitet med ökat avstånd mellan skafoideum och lunatum vilket föregår statisk instabilitet, men syns ändå inte förrän efter ett par månader.
 • MR med kontrast kan visa på ödem i SL-ligamentet vilket tyder på skada, men denna undersökning används normalt inte.

 

 • Vid röntgenverifierad akut skada:
  • Diskutera/remittera till handkirurg eller ortoped med god handkirurgisk kompetens för ev. ny undersökning, artroskopi och/eller behandling.
 • Vid misstanke om akut SL-ligamentskada men normal röntgenbild:
  • Sätt gips.
  • Återbesök efter 2 veckor med ny klinisk kontroll.
  • Om fortfarande status efter 2 veckor (svullnad, smärta/ömhet, nedsatt rörlighet eller kraft):
   • Diskutera/remittera till handkirurg eller ortoped med god handkirurgisk kompetens för ev. ny undersökning, artroskopi och/eller behandling. [2]
 • Vid röntgenverifierad skada med ökat avstånd mellan skafoideum och lunatum jämfört med kontralateral sida men inga symtom:
  • Om relativt ung patient och sannolikt trauma max något år tidigare: diskutera med handkirurg eller ortoped med god handkirurgisk kompetens för ev. ny undersökning, artroskopi och/eller behandling.
  • Annars: avvakta tills symtom, kommer troligen att utvecklas till SLAC.
 • Vid verifierad kronisk skada med typiska symtom och positiv till operation:
  • Skriv remiss till handkirurgisk enhet för ev. behandling.

Behandling

Vårdnivå: handkirurgklinik [4]

Akut SL-ligamentskada (max 6 veckor gammal)

 • Öppen ligamentplastik [1]
  eller
 • Artroskopassisterad stiftning mellan skafoideum och lunatum resp. skafoideum och kapitatum [3]

Kronisk SL-ligamentskada

Ger artros i handled och slutligen SLAC (se ovan). Kan behandlas på olika sätt, t.ex. "four corner fusion" (artrodes mellan kapitatum, lunatum, hamatum och trikvetrium samt excision av skafoideum), PRC = proximal row carpectomi (excision av skafoideum, lunatum och trikvetrium), handledsartrodes eller handledsprotes. [1, 3]

ICD

 • M24.2D: Ligamentär instabilitet i handled/finger

Referenser

 1. Handkirurgi av Göran Lundborg och Anders Björkman, ISBN: 978-91-44-08837-2
 2. ABC om Handledens ligamentskador - diagnostik, Läkartidningen 2011-10-18 nummer 42 (besökt 2019-07-06)
 3. ABC om Handledens ligamentskador - behandling, Läkartidningen 2011-10-20 nummer 43 (besökt 2019-07-06)
 4. Nivåstruktureringsplan Handkirurgi - Ortopedi 2017, från Svensk Handkirurgisk Förening (besökt 2019-06-24)

Uppdaterad: 2020-07-24 20:02:58 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies