orto.nu

START - Skador - Knä/underben - Fraktur underben

Skada: Fraktur underben

Underbensfrakturer, särskilt proximala, kan ge skador på nerver och kärl, undersök distalstatus noggrannt.

Underbensfrakturer kan i efterförloppet ge upphov till kompartmentsyndrom, var uppmärksam på detta.

Underbensfrakturer i samband med högenergivåld har också samband med ARDS, var uppmärksam även på detta. [1]

Diafysära underbensfrakturer bör få helbens gipsskena på akutmottagningen.

Fraktur enbart fibula

Kan vara del i fotledsfraktur (Weber typ C), undersök fotleden noga, gärna med röntgen.

Isolerad fibulafraktur orsakas typiskt av direktvåld mot underben, t.ex. vid fotbollsspelande eller slalomåkande.

Kräver normalt sett ingen specifik behandling, man kan sätta underbensgips i 2-3 veckor för smärtlindring, se till att övre kanten kommer ordentligt proximalt om frakturen, alternativt kan man använda elastisk linda [1, 2].

Fraktur tibia med eller utan fraktur fibula

Tibiafrakturer läker långsamt, tar typiskt ca 4 månader [2].

 

Fraktur tibia med stor mjukdelsskada med eller utan fraktur fibula:

Antibiotikaprofylax så snart som möjligt som vanligt vid öppen fraktur, tetanusprofylax vid behov.

Diskutera med bakjour (även nattetid) om mjukdelsskadan ska åtgärdas direkt på operation, grovreponera i så fall, gör slätröntgen och därefter till operation för debridering, spolning och ev. annan åtgärd. Oftast sätts extern fixation medan mjukdelarna tillåts läka. Gärna snar kontakt med plastikkirurg för diskussion om ev. hudtransplantation. Kan fixeras internt om mjukdelarna läkt tillräckligt bra inom ca 3 veckor [1, 2].

 

Öppen fraktur tibia med mindre mjukdelsskada med eller utan fraktur fibula:

Antibiotikaprofylax så snart som möjligt som vanligt vid öppen fraktur, tetanusprofylax vid behov.

Vid genomstick kan huden kan ofta sutureras på akuten [1] efter inspektion och rengöring, reponera vid behov, sätt gipsskena, kontrollera läget efter gipsning med slätröntgen, lägg in och förbered för operation. Vid påverkat distalstatus så diskutera med bakjour även nattetid, kan annars vänta till dagtid.

 

Dislocerad fraktur:

Behandlas nästan alltid kirurgiskt, ofta med märgspik, alternativ kan vara platta särskilt om frakturen sträcker sig till metafysområde, resp. externfixation vid större skador.

Grovreponera vid behov, sätt dorsal helbensgipsskena, röntgenkontrollera läget, lägg in och förbered för operation.

 

Odislocerad fraktur tibia:

Kan behandlas kirurgiskt eller icke-kirurgiskt. Vid ej frakturerad fibula finns ökad risk att tibia dislocerar efter hand vilket ökar indikationen för kirurgi [2].

Ickekirurgisk behandling: avlastat helbensgips med röntgenkontroll efter 7-10 dagar, efter 4 veckor byte till underbensgips eller ortos som får belastas, tills läkning [1] som definieras på så sätt att patienten kan belasta utan smärta och inte har palpationsömhet över frakturområdet [2] (kan ta 3-4 månader). Icke-kirurgisk behandling kan ge nedsatt rörlighet i knäled [2].

Kirurgisk behandling: oftast med märgspik. Sätt dorsal gipsskena, avlasta, förbered för operation.

ICD-10

  • S82.2: Fraktur på tibiaskaftet
  • S82.20: Fraktur på tibiaskaftet-sluten
  • S82.21: Fraktur på tibiaskaftet-öppen
  • S82.4: Fraktur på fibula enbart
  • S82.40: Fraktur på fibula enbart-sluten
  • S82.41: Fraktur på fibula enbart-öppen

Referenser

  1. Skelett- och ledskador av läkarna vid ortopedkliniken i Karlstad, ISBN 9789188840066
  2. Ortopedi - patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna av Magnus Karlsson, Jón Karlsson och Harald Roos, ISBN 978-91-44-09084-9

Uppdaterad: 2020-06-25 07:53:00 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies