orto.nu

START - Skador barn - Hand - Mallet-finger/droppfinger

Skada barn: Mallet-finger/droppfinger (barn)

Klassificering (barn)

Kan klassificeras enligt Doyle:

 • Typ I: Sluten skada, med eller utan mindre, dorsal avulsionsfraktur
 • Typ II: Öppen lacerationsskada
 • Typ III: Öppen skada, större än lacerationsskada
 • Typ IV: Med fraktur:
  • Typ IV A: Fys-skada på distala falangen (hos barn)
  • Typ IV B: Fraktur som involverar 20-50 % av ledytan (hos vuxen)
  • Typ IV C: Fraktur som involverar >50 % av ledytan (hos vuxen)

Diagnos (barn)

Oförmåga att extendera DIP-led, kan finnas fraktur i distala falangen eller ej.

Handläggning (barn)

Tillåten distas vid avulsion: ≤ 2 mm [1]. Diskutera annars med bakjour om ev. operation.

 • Malletskena eller liknande (ihoptejpade öronpinnar, bit av spatel el dyl.) med hyperextension i DIP-leden med dorsalt stöd, PIP-led fri, skall bäras dygnet runt.
 • Röntgenkontroll efter 4-6 dagar. [1]
 • Återbesök efter 3 veckor med avtagning av malletskena och funktionstest. Vid kvarstående droppfinger så remiss till handterapeut för ortosbehandling ytterligare 3 + 3 veckor. [1]
 • Ska undvika riskaktiviteter 2 veckor efter att malletskenan avlägsnats [1]

ICD-10 (barn)

 • S66.3: Skada på sträckmuskel och dess sena till andra fingrar på handleds- och handnivå

Referenser (barn)

 1. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård Astrid Lindgrens Barnsjukhus, giltig från 2016-04-15

Uppdaterad: 2020-07-24 19:14:05 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies