orto.nu

START - Skador - Skuldra/axel/överarm - Artros glenohumeralled

Skada: Artros glenohumeralled

 Ansvarsfördelning mellan primärvård och ortopedisk specialistvård, VGRSymtom

 • Smärta i axel, främst vid rörelse [1]
 • Efter hand även vilovärk
 • Nedsatt rörelseomfång i axelled [1]

Diagnos

 • Anamnes och slätröntgen

På vårdcentral

 • Diagnos genom slätröntgen [1]
 • Sjukgymnastik i minst 6 månader [1]
 • Smärtlindring med t.ex. paracetamol och NSAID [1]
 • Gärna kortisoninjektion i axelled
 • Vid stora besvär och positiv till operation trots ovanstående behandling: remiss till ortopedklinik för ställningstagande till kirurgi [1]

På ortopedklinik

Utredning

 • Undersökning av muskelgruppernas funktion [2]
 • Ev. MR-undersökning för att avgöra rotatorkuffens funktion
 • Ofta intraartikulär kortisoninjektion för att utreda effekt

Behandling

 • Upprepade kortisoninjektioner kan ge tillräcklig symtomlindring [2]
 • Anatomisk protes, fr.a. till yngre personer då omvänd protes inte är utvärderad på lång sikt. Kräver dock god funktion i rotatorkuff.
 • Omvänd protes till äldre eller vid skadad rotatorkuff.

Operationsindikation

 • Rörelsesmärta
 • Vilovärk
 • Nattlig värk, nattliga uppvakningar p.g.a. smärta
 • Funktionsnedsättning

Postoperativt

Ganska lång rehabiliteringsperiod, upp till 12 månader. De flesta får klart minskad smärta med protes, men inte säkert förbättrad funktion i axeln. 

ICD-10

 • M19.0B Primär artros i axelled
 • M19.1B Posttraumatisk artros i axelled
 • M19.2B Annan sekundär artros i axelled

Referenser

 1. Ansvarsfördelning mellan primärvård och ortopedisk specialistvård, VGR (besökt 2018-06-27)
 2. Ortopedi - patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna av Magnus Karlsson, Jón Karlsson och Harald Roos, ISBN 978-91-44-09084-9

Uppdaterad: 2024-05-11 23:15:51 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies