orto.nu

START - Operationer - Knä/underben - Artroskopisk spolning av knäled

Operation: Artroskopisk spolning av knäled

Indikationer

Misstänkt skeptisk artrit i knäled.

Förberedelser

 • Ryggläge på planbord.
 • Stöd lateralt ganska mitt på låret alt. U-stör så att knät går att valgusvackla.
 • Låg fotpall att ha en fot på vid valgusvackling av knät.

Utförande

 1. Rita patellas konturer på huden.
 2. Identifiera patellas nedre pol.
 3. Identifiera patellarsenan, enklast med benet utanför bordet och flekterat knä, rita patellarsenans mediala och laterala gränser på huden.
 4. Identifiera softspot lateralt om senan, distalt om patella (portal A). Inte för långt distalt, då riskerar man att skada menisken när man gör incisionen. Markera med penna.
 5. Identifiera mediala softspot, medialt om patellarsenan på liknande sätt (portal B), denna sitter något mer distalt än den laterala. Markera med penna.
 6. Identifiera softspot lateralt om proximala polen av patella (portal C). Markera med penna. Punktera vid behov här för odling innan artoskopi.

  Knä med platserna för tre portaler markerade

 7. Flektera knät genom att hålla benet utanför britsen Möjligt alternativ är att lägga något under knät.
 8. Injicera 20 ml carbocain/adrenalin (5 mg/ml + 5 μg/ml) i leden exempelvis vid portal C
 9. Gör längsgående incision ca 15 mm lång för portal A, för in skalpellen snett inåt genom ledkapseln.
 10. Man kan föra in liten peang snett inåt och öppna den för att vidga hålet i ledkapseln.
 11. För in artroskop med trubbig trokar, rikta snett inåt mot notchen i centrum av knät, tryck hårt så den går igenom ledkapseln. När den kommit in så dra ut skopet lite igen, räta upp knät och för in skopet mellan patella och femur, notera att patella är tjockare än man tror.
 12. Ta ut trokar varvid det bör tömma sig mindre mängd vätska, och för in kameran, sätt på vattnet.
 13. Om det är mycket blod så kan man öka grundtrycket till 50 mm Hg och/eller vattentrycket genom att välja "Lavage"  eller motsvarande på styrenheten (röd pedal).
 14. Om det är grumligt så kan man öka grundtrycket till 50 mm Hg och/eller stänga av vattnet och ta ut kameran några sekunder, det rinner då ut en del grumligt vatten ut artroskopet.
 15. Kontrollera med kameran att du hamnat rätt, suprapatellärt.
 16. Gör portal för utflöde:
  1. Sätt en rosa kanyl i softspot proximalt/lateralt om patella (portal C), kontrollera med kameran att läget och riktningen är bra.
  2. Gör längsgående incision 10-15 mm lång, gå med kniven riktad snett medialt igenom ledkapseln.
  3. Tryck in blå utflödesport med mandrangen i.
  4. Ta ut mandrangen, det bör då komma ut ledvätska (blandat med spolvatten) som man vid behov kan samla i steril skål och odla från.
  5. Koppla slang för utflöde av ledvätska.
 17. Öka flödeshastigheten genom att välja "Rinse" eller liknande på styrenheten (blå pedal).
 18. Inspektera ledytor på patella och femurkondyler, menisker och korsband med kameran:
  1. För artroskopet medialt, följ femurs mediala epikondyl, ha benet utanför britsen, backa artroskopet och flektera försiktigt i knät samtidigt när du kommer nedanför patella.
  2. Valgusvackla knät genom att ha en fot på fotpallen och använd ditt ben för att trycka på underbenets insida, inspektera mediala menisken och mediala femurkondylen, variera samtidigt flexion.
  3. För in artroskopet i notchen samtidigt som du flekterar knät ca 90°.
  4. Inspektera korsband.
  5. För in artroskopet långt in i knät, medialt om korsbanden. Låt det ligga där för att få god effekt av spolningen.
  6. Man kan gå vidare och inspektera laterala menisken, det är inte helt nödvändigt vid spolning. Man kan då lägga benet i en 4, alltså utåtrotera höft och flektera knä så underbenet vilar på det andra benet och benen bildar en 4, tryck sedan medialt på knät.
 19. Gör vid behov på motsvarande sätt som ovan för att få en distal/medial portal (portal B) att använda för mjukdelsshaver.
 20. För in mjukdelsshaver och starta den för att öka utsuget, ha uppsikt över var den är.
 21. Sätt på maximalt flöde, spola med totalt 9 liter vätska.
 22. Mot slutet av spolningen så ersätt mjukdelsshavern i portal B eller utflödesporten i portal C med en avbitare (mantatång).
 23. Ta odlingsbitar (och/eller PCR) från synovialmembranet med avbitaren.
 24. Ta ut avbitaren, artroskopet och utflödesporten.
 25. Suturera huden med 1 eller 2 stygn 4-0 monosof i varje portal
 26. Linda knät med elastisk linda
 27. Sätt in intravenös antibiotika om det inte redan är gjort.
 28. Suturtagning efter ca 2 veckor, kan göras via vårdcentral om patienten inte är kvar på sjukhus.

ICD-10

 • M00: Varig artrit
 • M00.0: Stafylokockartrit och stafylokockpolyartrit
 • M00.0G: Septisk artrit (stafylokocker) i knäled
 • M00.1: Pneumokockartrit och pneumokockpolyartrit
 • M00.2: Streptokockartrit och streptokockpolyartrit
 • M00.2G: Septisk artrit (streptokocker) i knäled
 • M00.8: Artrit och polyartrit orsakad av annan specificerad bakterie
 • M00.8G: Artrit och polyartrit orsakad av annan specificerad bakterie i knäled
 • M00.9: Purulent artrit, ospecificerad
 • M00.9G: Purulent artrit UNS i knäled

Åtgärdskoder (KVÅ)

 • NGS19: Incision och debridering vid septisk artrit i knäled
 • NGF01: Total synovektomi i knäled-Artroskopisk eller endoskopisk
 • NGF11: Partiell synovektomi i knäled-Artroskopisk eller endoskopisk
 • ZXC85 Endoskopiskt assisterad operation

Uppdaterad: 2023-04-04 09:37:47 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies