orto.nu

START - Skador - Knä/underben - Luxation knäled

Skada: Luxation knäled

På akuten

Ovanligt tillstånd, kan vara orsakat av högenergiskada, undersök då hela kroppen efter andra skador.
Kan ha reponerats spontant.

Kan ge kärlskada (a. poplitea), även en tid efter traumat, vilket obehandlat kan leda till amputation. Ska handläggas skyndsamt och distalstatus omvärderas regelbundet, får inte glömmas av på akuten!

Vid misstanke om knäledsluxation:

 1. Undersök distalstatus inkl. ABI (ankel-brachialindex).
 2. Vid stor felställning eller avvikande distalstatus: grovreponera och sätt hög dorsal gipsskena innan röntgen.
 3. Slätröntgen, även nattetid, vid ABI < 0,9 även angiografi. Om ABI > 0,9 så antingen angiografi ändå eller upprepa ABI var 4 timma i minst ett dygn.
 4. Förbered inläggning för övervakning och upprepad kontroll av distalstatus inkl. ABI.
 5. Diskutera med bakjour, även nattetid.
 6. Vid avvikande fynd vid angiografi så kontakt med kärlkirurg för akut operation.
 7. Knästatus så gott det går. Ofta är minst 3 av MCL, LCL, ACL och PCL rupturerade.
 8. Reponering i narkos och genomlysning så snart som möjligt. Efter det antingen hög dorsal gipsskena, ortos låst i extenderat läge eller ex-fix. Efter ett par veckor upplåst ortos i 5-7 veckor.
 9. Gärna MR inom några dagar för kartläggning av skador.
 10. Förbered för operation av mjukdelsskador efter ca 1-3 veckor.

ICD-10

 • M24.4G: Recidiverande luxation/subluxation i knäled (utom patella)
 • S83.1: Luxation i knäled

Referenser

 • Knätrauma (mjukdelsskador) på Internetmedicin (besökt 2018-03-28)
 • Ortopediskt traumakompendium under redaktion av G. Sandersjöö, ISBN 9789197865401
 • Akut ortopedi av Jenny Önnerfält och Rolf Önnerfält, ISBN 9789144091020
 • Ortopedi på akuten av Sven-Anders Sölveborn, ISBN 9789113028606

Uppdaterad: 2019-04-18 07:08:07 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies