orto.nu

START - Skador - Knä/underben - Luxation knäled

Skada: Luxation knäled

På akuten

Ovanligt tillstånd, kan vara orsakat av högenergiskada, undersök då hela kroppen efter andra skador, eller lägre energi hos kraftigt överviktiga.
Kan ha reponerats spontant.

Kan ge kärlskada (a. poplitea), även en tid efter traumat, vilket obehandlat kan leda till amputation. Ska handläggas skyndsamt och distalstatus omvärderas regelbundet, får inte glömmas av på akutmottagnignen!

Vid misstanke om knäledsluxation:

 1. Vid uppenbar felställning, innan röntgen:
  • Grovreponera på akutmottagningen.
  • Undersök stabilitet i knät, ofta är minst 3 av MCL, LCL, ACL och PCL rupturerade.
  • Sätt hög dorsal gipsskena eller ortos låst i extension.
 2. Om ej möjligt att reponera på akutmottagning så reponera i narkos, med genomlysning.
 3. Undersök distalstatus inkl. ABI (ankel-brachialindex). I 25 % av fallen är n. peroneus skadad (ger droppfot), sätt då skena i neutralt läge.
 4. Slätröntgen, även nattetid, vid ABI < 0,9 även angiografi. Om ABI > 0,9 så antingen angiografi ändå eller upprepa ABI minst var 4 timma i minst ett dygn.
 5. Förbered inläggning för övervakning och upprepad kontroll av distalstatus inkl. ABI.
 6. Diskutera med bakjour, även nattetid.
 7. Vid avvikande fynd vid angiografi så kontakt med kärlkirurg för akut operation, måste göras inom några timmar.
 8. MR inom några dagar för kartläggning av skador.
 9. Ofta operationer i flera seanser av mjukdelsskador efter ca 1-3 veckor.
 10. Ofta låst ortos ett par veckor, därefter upplåst i 5-7 veckor.

ICD-10

 • M24.4G: Recidiverande luxation/subluxation i knäled (utom patella)
 • S83.1: Luxation i knäled

Referenser

 1. Knätrauma (mjukdelsskador) på Internetmedicin (besökt 2018-03-28)
 2. Ortopediskt traumakompendium under redaktion av G. Sandersjöö, ISBN 9789197865401
 3. Akut ortopedi av Jenny Önnerfält och Rolf Önnerfält, ISBN 9789144091020
 4. Ortopedi på akuten av Sven-Anders Sölveborn, ISBN 9789113028606

Uppdaterad: 2021-03-26 12:25:38 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies