orto.nu

START - Behandlingar - Amputation, bedömning

Behandling: Amputation, bedömning

Amputation är ett allvarligt ingrepp som påverkar patienten både fysiskt och psykiskt, det måste förberedas av läkare och patienten informeras så noga som möjligt. Operatören bör träffa och bedöma patienten personligen.

Oftast amputeras nedre extremitet men samma principer gäller för övre extremitet.

Indikationer

 • Ohållbar smärta, oftast ischemisk
 • Infektion med distalt utsprung som inte svarar på antibiotika eller är urakut (t.ex. toxisk gangrän)
 • Sår distalt med låg läkningspotential och som innebär problem (frekventa omläggningar, illaluktande m.m.)
 • Annat, t.ex. deformitet eller kombinationer av ovanstående
 • Trauma utan möjlighet till läkning distalt (behandlas inte här)
 • Tumör (behandlas inte här)

Kontraindikationer

 • Patient motsätter sig amputation
 • Ischemi som inte är bedömd av kärlkirurg
 • Stabil infektion som inte är bedömd av infektions- eller medicinläkare

Nivåbestämning

Kortfattat

Börja på nummer 1:

 1. Torr gangrän, t.ex. av tår: avvakta, låt nekrosen demarkera och falla av spontant.
 2. Transtibialt: om potentiellt gångare, god cirkulation till underben, ej infekterat, sår eller liknande i denna nivå, ej uttalad kontraktur i knäled.
 3. Knäledsexartikulation: om god cirkulation, ej infekterat, sår eller liknande i denna nivå. Kan ha svårighet att läka. Ger bra stöd vid sittande.
 4. Transfemoralt: om god cirkulation, ej infekterat, sår eller liknande i denna nivå.

Mer långrandigt

Nivåbestämning kan vara svårt. Man vill spara så mycket som möjligt men om man amputerar alltför distalt så kanske såret inte läker och man kan behöva reamputera.
Amputationer nedanför knät ger större möjlighet för protesförsörjning, men fotamputationer läker långsamt. Knäkontraktur över typ 20° samt patienter som bedöms som icke presumtiva gångare är relativ kontraindikation för underbensamputation, välj då högre nivå, ofta knäledsaxartikulation eller transfemoral amputation.

Vid torr gangrän så brukar man vänta på att nekrosen demarkerar sig själv och till slut faller av, det är vanligt att exempelvis en tå faller av.

Vid ischemi: Ibland kan kärlkirurgen ge information om vid vilken nivå cirkulationen är tillräcklig. Bedöm annars baserat på pulsar, hudvärme, rodnad m.m.

Vid infektion: Bedöm hur långt proximalt infektionen sträcker sig, ytlig rodnad kan vara OK.

Vanliga nivåer:

 • Tåamputation (oftast spontan)
 • Fotamputation, ovanligt, har ofta svårt att läka men ger god funktion:
  • Transmetatarsal amputation
  • Lisfrancs amputation (används sällan)
  • Chopards amputation (används sällan)
  • Symes amputation m.fl. (genom talus och kalkaneus, används sällan)
 • Transtibial amputation, vanligast
 • Knäledsexartikulation
 • Transfemural amputation
 • Transpelvic amputation - ovanlig, gör det svårare att sitta stabilt

Länkar

Uppdaterad: 2022-09-09 09:49:34 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies