orto.nu

START - Behandlingar - Punktionsteknik/injektionsteknik - Punktion/kortisoninjektion i axel - Punktion/kortisoninjektion intraartikulärt i axelled

Behandling: Punktion/kortisoninjektion intraartikulärt i axelled

Synonymer

 • Injicera kortison i axel
 • Aspirera från axel
 • Punktera axel

Indikationer

Punktion:

Kortisoninjektion:

Utförande

Man kan generellt sett punktera axel även vid högt PK, särskilt vid misstanke om septisk artrit.

Det är svårt att träffa rätt i leden. Det säkraste kan vara att använda ultraljud för att hitta rätt, ev. med hjälp av radiolog.

Kortisoninjektion vid frusen skuldra: 1 ml Lederspan®, Trica® eller motsvarande + 14 ml långverkande lokalanestesi (t.ex. ropivakain).

Kortisoninjektion annars: 1 ml Lederspan®, Trica® eller motsvarande + 3 ml lokalbedövning (t.ex. Carbocain®)

Gör så här:

 • Använd grön eller svart nål
 • Låt patienten sitta ned
 • Alternativ 1, dorsal ingång:
  • Samma insticksställe som vid subakromiell injektion:
   • Palpera akromion bakifrån, rita gärna upp akromions kanter med penna
   • Identifiera akromions laterala/dorsala hörn, ca 2 cm snett dorsalt/medialt/inferiort om detta finns en "soft spot", där insticket ska ske. Markera platsen med penna med spetsen indragen.
  • Palpera processus korakoideus. Lämpligen med din vänster hand på patientens högra axel eller tvärtom, korakoideus hamnar under långfingret. Markera gärna läget med penna.
  • Håll gärna med en hand runt akromion och en hand runt proximala humerus, rucka för att se var kaput ledar mot glenoiden, det är ditåt man ska sikta med nålen.
  • Steriltvätta.
  • En assistent kan gärna dra nedåt i armen för att vidga ledspringan.
  • Sikta mot korakoideus, något mer kaudal riktning än man kan tro, eller mot leden enligt ovan. Man kan behöva rikta om några gånger, om man kommer för lateralt så går nålen mot caput humeri, för medialt så träffar man glenoiden.

   Punktion i axelled dorsalt, här ej sterilklätt för bättre visualisering

  • Vid kortisoninjektion: aspirera och injicera. Vid frusen skuldra - injicera först 1 ml kortison blandat med 4 ml lokalbedövning, låt nålen sitta kvar och ge ytterligare 10 ml lokalbedövning.
 • Alternativ 2, ventral ingång:
  • Palpera processus korakoideus, markera denna.
  • Markera med penna med indragen spets ca 1 cm lateralt om processus korakoideus, där ska insticket ske.
  • Steriltvätta.
  • En assistent kan gärna dra nedåt i armen för att vidga ledspringan.
  • Sikta med nålen något kaudalt och medialt.

   Punktion av axelled anteriort, här ej sterilklätt för bättre visualisering

  • Vid kortisoninjektion: aspirera och injicera. Vid frusen skuldra - injicera först 1 ml kortison blandat med 4 ml lokalbedövning, låt nålen sitta kvar och ge ytterligare 10 ml lokalbedövning.

Uppdaterad: 2022-01-01 11:32:36 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies