orto.nu

Undersökning: Höft

Inspektion

Observera inskränkningar i rörelsemönster vid avklädning. Titta efter svullnad, missfärgning, ärr och muskelatrofier.

 • Stående:
  • Kontrollera att Spina iliaca-utskotten är i samma plan – lutning av bäckenet ses bl.a. vid olika benlängd
 • Gång:
  • Titta efter om patienten haltar och hör om patienten annars använder gånghjälpmedel
  • Titta om patienten lutar åt ena sidan för att avlasta en smärtande höft – Duchennes tecken
 • Stående på ett ben:
  • Trendelenburgs tecken: om höften faller ner åt sidan på den lyfta sidan, be patienten stabilisera höften så att den blir rak – testar m. gluteus medius. Tyder på långvarig dysfunktion och kan tala för artros.
 • Liggande med utsträckta ben:
  • Ett förkortat och utåtroterat ben talar starkt för höftledsfraktur
  • Ett förkortat och inåtroterat ben talar starkt för bakre höftprotesluxuation

Palpation

Skelett:

 • Tryck framifrån och från sidorna på höftbenskammarna för att kolla stabilitet
 • Identifiera spina iliaca-utskotten och palpera upp längs höftbenskammen
 • Känn över femur framifrån och från sidan och känn efter smärta och hak som kan tyda på fraktur
 • Palpera trochanter major (trokanterit?) och se att de är symmetriska i höjd

Leder:

 • Höftleden palperas i ljumsken (2cm ovanför trochanter major gå horistontellt inåt och stanna 2cm innan arteria femoralis)

Muskler:

 • Quadriceps, hamstrings, gluteus och adduktorerna

Rörelseomfång

Kolla rörelseomfång och om smärta föreligger. Vid misstänkt höftfraktur görs rörlighetstester med stor försiktighet p.g.a. smärta.

 • Flexion. Be patienten flektera i höften så långt det går med foten fortfarande på britsen, utan att lyfta ryggen eller det andra benet. Jämför med andra benet. Grova inskränkningar ses bara vid grava höftproblem såsom uttalad artros eller artrit.
 • Inåt- och utåtrotation passivt (med 90 grader flexion i knä och höft). Inåtrotation vanligtvis 30 grader och utåtrotation vanligtvis 45 grader. Inskränkningar ses vid alla typer av inflammation i höftleden, men särskilt vanligt vid artros.
 • Extension. Se till så att patientens båda ben kan extenderas fullt ut och ligga platt mot britsen
 • Abduktion/adduktion passivt. Abduktion (vanligtvis 40 grader) och adduktion (vanligtvis -20 grader)

Distalstatus

Sensorik, motorik, cirkulation i fötter.

Specifika tester

 • Benlängdsskillnad – mät från spina iliaca anterior superior till mediala malleolen. Om skillnad, undersök om det är tibia eller femur som är kortare:
  • Lyft upp benen (90 grader flexion i höft och knä) och notera om olika längd på femur
  • Patienten lägger sig nu på mage och böjer 90 grader i knäna. Notera höjd på hälarna
 • Flektera 90 grader i höft och knä. Rotera lite utåt och pressa inåt. Detta ger smärta vid artros, artrit, os pubisfraktur och foglossning
 • Patricks test: lägg båda benen lätt böjda i höft och knä, med fotsulorna på britsen. Lägg försiktigt ena foten på motstående sidas knä och tryck försiktigt nedåt. Smärta i höften är ett av de första tecknen på artros i höftled.
 • Trendelenburgs test: stå på ett ben och lyft upp det andra. Om bäckenet sjunker på den sida som hen lyfter upp benet så tyder det på höftåkomma eller skada m. gluteus medius.
 • Om patienten har ont, men man inte hittat något i ovanstående. Palpera bråckportar och femoralispulsar för att utesluta aneurysm, respektive ljumsk- och femoralbråck.

Länkar

Film med statusgenomgång från Lunds universitet

Uppdaterad: 2020-01-11 19:56:11 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies