orto.nu

Skada: CRPS

Synonymer

 • Complex regional pain syndrome
 • Komplext regionalt smärtsyndrom
 • FHS = Finger Hand Syndrome
 • Finger-hand-skuldrasyndrom
 • Skuldra-handsyndrom
 • Sudecks atrofi
 • RSD
 • Sympatisk reflexdystrofi

Klassificering

 • CRPS typ 1: ingen nervskada
 • CRPS typ 2: nervskada föreligger, ofta n. radialis eller n. suralis

Orsak

Smärtsystemet reagerar inte adekvat. Kan utvecklas efter trauma eller kirurgi, men även utan yttre orsak.

Diagnos

Det finns olika diagnoskriterier, ofta används Budapestkriterierna, alla 4 av:

 1. Kontinuerlig smärta som är oproportionerlig i förhållande till utlösande orsak (trauma, kirurgi, immobilisering eller liknande)
 2. Minst ett symtom i tre av följande kategorier:
  1. Sensorisk störning (allodyni eller hyperalgesi)
  2. Vasomotorisk störning (temperatur eller hudfärg)
  3. Sudomotorisk störning (förändrad svettning eller ödem)
  4. Motorisk (svaghet, tremor, dystoni) eller trofisk störning (behåring, naglar, hud)
 3. Minst ett fynd i minst 2 av ovanstående kategorier
 4. Ingen annan diagnos förklarar symtomen bättre

Behandling

 • Informera om att smärtan inte är funktionell
 • Beröring är viktigt, gärna medan ögonen tittar på för att lära om smärtsystemet
 • Gradvis ökande mobilisering i samarbete med fysioterapeut/arbetsterapeut. Immobilisering är kontraindicerat.
 • Tidig behandling med bisfosfonater kan hjälpa. I studie har exempelvis använts alendronsyra 40 mg 1 tablett per dag i 8 veckor, denna styrka finns inte tillgänglig i Sverige. [1]
 • Man kan prova neuropatisk smärtlindring (Saroten®, gabapentin, SNRI m.m.). Undvik opioider.
 • Ev. SCS (Spinal Cord Stimulation)

ICD-10

 • G90.5: Komplext regionalt smärtsyndrom, typ 1
 • G90.6: Komplext regionalt smärtsyndrom, typ 2
 • G90.7: Komplext regionalt smärtsyndrom, annan och ospecificerad typ

Referenser

 1. Role of Alendronate in Therapy forPosttraumatic Complex Regional Pain Syndrome Type Iof the Lower Extremity (besökt 2021-11-22)

Uppdaterad: 2022-03-19 00:46:12 av Lars Johansson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies