orto.nu

START - Skador barn - Knä/underben - Benign akut myosit hos barn (BACM)

Skada barn: Benign akut myosit hos barn (BACM) (barn)

Synonymer (barn)

Benign acute childhood myositis

Orsaker (barn)

 • Efter virusinfektion eller Mycoplasma pneuomoniae, oftast influensa. [1, 2]
 • Vanligare hos pojkar än flickor. [1, 2]
 • Ofta under våren (influensasäsong) [1, 2]

Symtom (barn)

 • Smärta eller ömhet i vader bilateralt [1, 2], palpationsömhet i vader [2].
 • Gångsvårigheter av olika slag, ofta tågång, ibland rullstolskrävande. [1, 2]
 • Efter eller mot slutet av virusinfektion. [1, 2]
 • Ofta 2-13 års ålder. [1]

Diagnos (barn)

Alla av:

 • Typisk anamnes och status (nylig virusinfektion, ömhet i vader bilateralt, abnormalt gångmönster)
 • Normal neurologi
 • Förhöjt CK, kan ha hemoglobin i urin och lågt LPK men i övrigt normala labbprover

Handläggning (barn)

Ett förslag till handläggning: [1]

 • Provtagning med åtminstone Hb, CRP, LPK, kreatinin, CK och urinsticka.
 • Inläggning vid något av:
  • < 2års ålder
  • Hereditet för neuromuskulär sjukdom
  • Tidigare BACM
  • Avvikande neurologi eller sänkt allmäntillstånd
  • Mörkfärgad urin
  • Njursvikt
  • Urinsticka positiv för hemoglobin
   • Beställ urinmikroskopi
   • Följ njurfunktion
  • CK > 10
 • Annars:
  • Hemgång
  • Lugnande besked
  • Ska bli bra inom ca 5 dagar
  • Smärtlindring med paracetamol
  • Ny provtagning av CK efter 7-10 dagar, bör då vara nära normalt

ICD-10 (barn)

 • M60.8: Annan specificerad myosit
 • M60.9: Myosit, ospecificerad

Referenser (barn)

 1. Management and outcome of benign acute childhood myositis in pediatric emergency department på Italian Journal of Pediatrics (besökt 2023-02-08)
 2. »Rullstolsvirus« – influensa som gav kraftiga vadsmärtor hos barn, Läkartidningen nr 6 2002

Uppdaterad: 2023-02-08 20:13:27 av Lars Johansson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies