orto.nu

START - Skador - Generellt - Operationssår

Skada: Operationssår

Operationssår

Se även Misstänkt protesinfektion höft och Misstänkt protesinfektion knä.

Det är normalt med rodnad, värmeökning, smärta, feber och förhöjt CRP efter operation, som tecken på sund, läkande, postoperativ inflammation. CRP brukar typiskt vara som högst 2-3 dagar efter operation, kan vara upp till 500 hos unga personer. Allt detta gör det svårt att avgöra om det är infektion tätt efter operation eller ej. Senare infektioner följer normalt mönster med t.ex. rodnad, svullnad, värmeökning, lokal smärta, CRP-stegring, feber m.m. CRP bör sjunka linjärt efter ca 4 dagar och normaliseras efter ca 3 veckor.
Ytliga infektioner kan komma snabbt, typiskt efter 5-6 dagar, djupa infektioner brukar dröja.

Tecken till tidig infektion:

 • Kvarstående sekretion flera dagar postoperativt, bör sluta inom 10 dagar
 • Pus
 • Fördröjd läkning
 • Fluktuation vid abscessbildning

Handläggning vid ytlig infektion

 • Avlägsna suturer/agraffer, ofta räcker det med att ta bort några få
 • Spola med steril koksaltlösning
 • Odla om det finns något att odla från
 • Debridera
 • Lämna såret öppet
 • Täck med fluffiga koksaltkompresser
 • Fortsätt såromläggning i öppenvård. När såret är rent utan infektionstecken så kan man ev. försluta med suturer eller tejp.

Handläggning vid tecken till djup infektion/protesinfektion

 • Gärna ultraljud eller DT, helst med kontrast, vid misstanke om abscess eller infektion i led
 • Markera rodnad med penna för att kunna följa utvecklingen
 • Odla om det finns något att odla från men undvik om möjligt att sticka in i led med osteosyntesmaterial (protes). Vid protesinfektion inom ett par veckor från operation så läcker det ofta från operationssåret.
 • Vid instabil patient så sätt in antibiotika, avvakta annars
 • Lägg in patienten för att följa förloppet, operationsanmäl för dränage eller spolning av led vid behov. Antibiotika sätts in EFTER att adekvata odlingar tagits. Undantag vid cirkulatoriskt eller respiratoriskt instabil patient med infektionsfokus.

ICD-10

 • T81.0: Blödning och hematom som komplikation till kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes
 • T81.3: Ruptur av operationssår som ej klassificeras annorstädes
 • T81.4: Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes
 • T81.8: Andra specificerade komplikationer till kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes
 • T81.8W: Annan specificerad komplikation till kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes
 • T81.9: Icke specificerad komplikation till ingrepp

Referenser

Uppdaterad: 2019-07-09 17:50:17 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies