orto.nu

START - Skador - Skuldra/axel/överarm - Luxation AC-led

Skada: Luxation AC-led

Klassificering enligt Rockwood

Notera att reliabiliteten vid denna klassifikation är låg [3].

 1. Klavikel och akromion ligger i plan
 2. Klavikeln dislocerad kranialt, men inte över akromions översta punkt
 3. Klavikeln dislocerad kranialt, men max ca 25 mm
 4. Klavikeln dislocerad posteriort in i m. trapezius
 5. Klavikeln dislocerad kranialt mer än ca 25 mm
 6. Klavikeln dislocerad inferiolateralt (ovanligt)

På akuten

Beställ röntgen av båda AC-leder, helst med bred bild så båda finns med på samma bild, behöver ej vara belastad. Felställning kan mätas som skillnad i avstånd mellan klavikel och korakoideus på de båda sidorna.

Behandling

Många kan initialt behandlas icke-kirurgiskt, resultaten vid Rockwood typ III och V blir inte bättre med operation [2].

 • Rockwood typ I, II, III och V:
  • Collar'n'cuff i ca 2 veckor
  • Relativ operationsindikation:
   • Arbete över huvudhöjd (exempelvis elektriker) och samtidigt instabil AC-led, i så fall hook-platta som tas bort efter exempelvis 3-6 månader.
  • Remiss till fysioterapeut för rörelseträning. Vid felställning > ca 20 mm:
   • Undvik flexion och abduktion mer än 90° under 6 veckor.
  • Informera patienten om att hen bör vara bra efter ca 6 månader, i annat fall återbesök till artroteamet med:
   • Gärna subakromiell kortisoninjektion.
   • Om fortfarande besvär efter kortison:
    • Diskussion om operation enligt Weaver-Dunn och hook-platta som tas bort efter exempelvis 3-6 månader.
 • Rockwood typ IV och VI:
  • Diskussion med patient och bakjour, förbered operation med hook-platta (alt. resektion av laterala klavikeländen).


Luxerad AC-led Rockwood III dislocerad ca 22 mm. Opererad med hook-platta som togs bort 4 månader senare

ICD-10

S43.1: Luxation i akromioklavikularled

Länkar

 1. Rutin AC-ledsluxation, SU (giltig från 2016-01-28)
 2. Windhamre, Helena Boström, et al. "No difference in clinical outcome at 2-year follow-up in patients with type III and V acromioclavicular joint dislocation treated with hook plate or physiotherapy: a randomized controlled trial." Journal of Shoulder and Elbow Surgery 31.6 (2022): 1122-1136.
 3. Studies on acromioclavicular joint dislocations : clinical outcomes and radiological classification (besökt 2023-05-12)

Uppdaterad: 2023-05-12 22:57:28 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies