orto.nu

START - Skador - Skuldra/axel/överarm - Luxation AC-led

Skada: Luxation AC-led

Många blir bra med sjukgymnastik, upp till hälften kan få långvariga besvär, 10-20 % kan behöva opereras.

Klassificering enligt Rockwood

 1. Klavikel och akromion ligger i plan
 2. Klavikeln dislocerad kranialt, men inte över akromions översta punkt
 3. Klavikeln dislocerad kranialt, men max ca 25 mm
 4. Klavikeln dislocerad posteriort in i m. trapezius
 5. Klavikeln dislocerad kranialt mer än ca 25 mm
 6. Klavikeln dislocerad inferiolateralt (ovanligt)

På akuten

Beställ röntgen av båda AC-leder, helst med bred bild så båda finns med på samma bild, behöver ej vara belastad. Mät felställning som skillnad i avstånd mellan klavikel och korakoideus på de båda sidorna.

Behandling

 • Rockwood typ I, II samt III dislocerad < 20 mm:
  • Collar'n'cuff
  • Remiss till fysioterapeut - träning av rörelseomfång direkt.
  • Informera patienten om att hen bör vara bra efter ca 6 månader, i annat fall bör hen återkomma för diskussion om åtgärd. Vid sen operation krävs normalt autograft av sena (t.ex. gracilis), ca 80 % blir då bra, ca 20 % kommer drabbas av re-luxation.
 • Rockwood typ III dislocerad > 20 mm eller höga krav (atlet/krävande arbete ovanför axelhöjd/kosmetiska krav) samt typ IV, V och VI:
  • Diskussion med patient och bakjour, förbered operation med fixering av AC-led eller resektion av laterala klavikeländen. De flesta blir bra efter subakut operation.


Luxerad AC-led Rockwood III dislocerad ca 22 mm. Opererad med hook-platta som togs bort 4 månader senare

ICD-10

S43.1: Luxation i akromioklavikularled

Länkar

Uppdaterad: 2022-06-14 08:01:15 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies