orto.nu

Skada: Plexusskada

Synonymer

Plexus brachialis, brachialplexus, plexus brakialis, brakialplexus

Orsak

 • Relativt vanlig förlossningskomplikation. 90 % återhämtar sig spontant inom 2 år [2]
 • Vid högenergitrauma såsom motorcykelolycka eller vid försök att hindra fall från hög höjd
 • Efter axelluxation

Symtom

Beroende på vilka nerver som påverkats så kan man få en eller flera av dessa symtom, och i varierande omfattning:

 • Horners syndrom (ptos, mios, anhidros, enoftalmus)
 • Brännande smärta i arm
 • Nedsatt motorik i arm

Nervrötter

Sensorik Motorik Reflexer
C4 Övre del av skuldra, ventralt och dorsalt. Lateralt ungefär till akromion. Deltoideus
C5 Anteriosuperiort överarm, anterioradialt underarm Infraspinatus, deltoideus, biceps Biceps
C6 Superiort överarm, radialt underarm, dig 1 Biceps, handledsextensorer Brakioradialis
C7 Dorsalt över- och underarm, dig 2-3 Triceps, handledsflexorer, fingerextensorer Triceps
C8 Inferiort överarm, ulnart underarm, dig 4-5 Fingerflexorer
Th1 Anterioinferiort över- och underarm Interossei, opponens

Ungefärlig koppling mellan nervrötter och perifera nerver

C5 C6 C7 C8 Th1
Axillaris x x
Musculocutaneus x x
Radialis x x x x x
Medianus x x x x
Ulnaris x x

Perifera nerver

Sensorik Motorik
Axillaris Lateralt nedre del av överarm Abduktion axel (deltoideus)
Extension armbåge (triceps)
Utåtrotation arm (teres minor)
Musculocutaneus Radialt underarm Flexion armbåge (korakobrakialis, biceps, brakialis)
Supination underarm (biceps, brakialis)
Radialis Dorsalt underarm, handrygg (utom mest ulnart) Extension armbåge (triceps)
Flexion armbåge (brakioradialis)
Supination underarm (supinator)
Extension + deviation handled (ECRL + ECRB + APL + ECU)
Extension MCP dig 1-5 (EDC, EIP, EDQ, EDM, EPB)
Abduktion dig 1 (APL)
Extension IP 1 (EPL)
Medianus Handflata radialt, dig 1, 2, 3, radialt 4 Pronation underarm (PT + PQ)
Flexion handled (FCR + PL)
Flexion PIP dig 2-5 + DIP dig 2 (FDS + FDP 2)
Flexion + extension dig 1 (FPB + FPL + APB + OP)
Ulnaris Handflata ulnart, dig 5, ulnart dig 4 Flektion handled (FCU)
Abduktion dig 2-5 + adduktion fingrar dig 1-5 (intrinsic)
Flektion DIP-led dig 3-5 (FDP 3-5)
Extension PIP + DIP (intrinsic)
Flektion MCP dig 1-5 (FPB + intrinsic)

Diagnos

Oftast klinisk diagnos. Ofta gör man utredning med:

 • Trauma-DT alt. DT halsrygg vid traumatisk skada
 • MR av plexus
 • ENG och EMG om det gått minst 3 veckor efter trauma

Handläggning

 • Vid förlossningskomplikation: handläggs initialt av barnmedicinläkare
 • Vid akut allvarlig skada:
  • Handlägg initialt enligt ABCDE
  • Tidig remiss till handkirurg
 • Vid sen upptäckt: Remiss till handkirurg. Man kan göra MR av brakialplexus, och ENG om det gått > 3 veckor sedan skadan.

ICD-10

 • P14.3: Andra förlossningsskador på brakialplexus (Förlossningsskada på brakialplexus;Plexus brachialis-skada)
 • S14.3: Skada på brakialplexus

Referenser

 1. Brachial Plexus Injuries på orthobullets.com (besökt 2021-01-06)
 2. Obstetric Brachial Plexopathy på orthobullets.com (besökt 2021-01-06)
 3. Plexus brachialisskador vid Region Västerbotten (besökt 2021-01-06)

Uppdaterad: 2021-05-15 06:32:06 av Lars Johansson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies