orto.nu

START - Skador barn - Knä/underben - Fraktur eminentia

Skada barn: Fraktur eminentia (barn)

Klassificering

Modified Meyers and McKeever Classification:

 • Typ I: Odislocerad (<3mm)
 • Typ II: Minimalt felställd med posterior kontakt
 • Typ III: Felställd utan benkontakt
 • Typ III+: Som typ III men även roterad
 • Typ IV: Ingen benkontakt, komminut

På akuten

Utreds med slätröntgen knä, DT vid behov.

Om ringa dislocerat fragment med benkontakt, framkanten av fragmentet upplyft högst 2 mm [1]:

 • Knäkappa med extenderat knä 4 v, full belastning med gips. [1]
 • Röntgen i gips efter 9-11 dagar. [1]
 • Avgipsning och röntgenkontroll efter 4 veckor. [1]
 • Remiss till sjukgymnast efter avgipsning för korsbandsrehabilitering. [1]
 • Återbesök för klinisk kontroll av rörlighet och stabilitet 2 månader efter avgipsning.  [1]
 • Undvika risker 4-6 v efter avgipsning och i samråd med sjukgymnast. [1]
 • Full rörlighet i knäled före återgång till tävlingsidrott. [1]

Vid större felställning:

 • Diskutera med bakjour, troligen;
  • Knäkappa med extenderat knä, full belastning med gips
  • Förbered för poliklinisk operation (inom 10 dagar vid typ II, snarast vid typ III/IV)

ICD-10

 • S82.1: Fraktur på övre delen av tibia
 • S82.10: Fraktur på övre delen av tibia, sluten

Referenser

 1. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård Astrid Lindgrens Barnsjukhus, giltig från 2016-04-15

Uppdaterad: 2019-05-13 12:26:49 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies