orto.nu

START - Skador - Hand - Ruptur EPL

Skada: Ruptur EPL

Ruptur av tummens långa sträcksena.

Orsaker

Relativt vanligt:

 • Några veckor efter ringa dislocerad distal radiusfraktur.
  eller
 • Vid reumatisk artrit.
  eller
 • Efter trauma, t.ex. skärskada.

Diagnos

Oförmåga, svaghet eller smärta vid extension i IP-led. Notera att EPB ibland kan fästa på distala falangen och då ge extension i IP-led.

Undersöks bäst med dorsalextension av tumme, be patienten lägga båda händerna på bordet med handflatorna nedåt, och lyfta tummarna mot taket. Minskad extensionsförmåga i ena tummens IP-led tyder på skada av EPL.

Handläggning

Vid låga funktionskrav kan man avvakta, boka återbesök efter exempelvis 3 månader och utvärdera behov av operation.

Annars:

 • Akut skada:
  • Förbered operation med exploration och vid behov sutur av extensorsena.
 • Äldre skada:
  • Förbered poliklinisk operation med sentransferering av extensor indicis (en av pekfingrets sträcksenor) till distala segmentet av extensor pollicis longus.

ICD-10

 • S66.2: Skada på tummens sträckmuskel och dess sena på handleds- och handnivå

Referenser

 1. ABC om Senskador i handen, Läkartidningen nr 9 2016 (besökt 2019-02-06)

Uppdaterad: 2022-12-11 15:26:36 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies