orto.nu

START - Skador - Fotled/fot - Plantarfasciit, hälsporre

Skada: Plantarfasciit, hälsporre

Orsak

Långvarig inflammation i plantarfascian. Ökad risk vid:

 • övervikt [2, 3]
 • nedsatt rörlighet [2]
 • långvarig aktivitet med hög belastning såsom löpning, dans [2, 3]

Symtom

 • Ömhet plantart, medialt, anteriort om hälen [1, 3]
 • Ofta mest besvär på morgonen eller efter vila, minskar efter hand vid belastning [3]
 • Kan typiskt visa en hälsporre (se nedan) på slätröntgen. Själva hälsporren ger inga besvär och åtgärdas inte, men är tecken på plantar fasciit.

  Hälsporre markerad med blått

Diagnos

 • Klinisk diagnos med symtom enligt ovan

Diffdiagnoser

 • Baxters neuropati - typiskt brännande eller stickande smärta medialt om hälen, kan ha pirrningar under hälen nattetid.
 • Tarsaltunnelsyndrom - typiskt smärta och domningar under foten.
 • Fettkuddesyndrom - typiskt smärta under hälen, ökar vid belastning.
 • Stressraktur kalkaneus.

På vårdcentral

 • Avlastande inlägg med dämpning [1, 3]
 • Fysoterapi med excentrisk träning [1]
 • Lokalbehandling med NSAID-gel under ocklusionsförband [1]
 • Ev. nattlig dorsalextentionsskena [2]
 • Ev. stötvågsbehandling [2]
 • Tar lång tid att läka, ofta > 6 månader [3]
 • Behöver sällan remitteras till ortopedklinik. Ta gärna kontakt innan remiss.

På ortopedklinik

Remissbedömning

 • Kontrollera att det finns belastad röntgenbild.
 • Kontrollera att man provat icke-kirurgisk behandling under lång tid, minst 9 månader.

Utredning

 • Belastad slätröntgenbild
 • Ev. MR för att utesluta stressfraktur

Operationsindikation

 • Inklämning av n. tibialis
 • Stora besvär trots minst 9 månaders icke-kirurgisk behandling

Operationsmetod

 • Plantar fasciotomi, vid inklämning av n. tibialis även dekompression [2]
 • Hälseneförlängning vid för kort hälsena eller gastroknemiusmuskulatur [3]

Postoperativt

 • Långvarig rehabilitering, vanligt med komplikationer

ICD-10

 • M72.3: Kalkaneussporre (hälsporre)
 • M77.9: Entesopati, ospecificerad

Referenser

 1. Ansvarsfördelning mellan primärvård och ortopedisk specialistvård, VGR (besökt 2018-06-27)
 2. Plantar Faschiitis på Orthobullets.com (besökt 2018-08-11)
 3. Hälsporre på Nationellt kliniskt kunskapsstöd (besökt 2023-03-08)

Uppdaterad: 2024-05-12 01:00:32 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies