orto.nu

START - Skador barn - Armbåge/underarm - Fraktur diafys underarm

Skada barn: Fraktur diafys underarm (barn)

OBS! Beställ alltid röntgen av både underarm och armbåge vid misstanke om underarmsfraktur!

Klassificering

Galeazzifraktur: fraktur på distala tredjedelen av radius och samtidig luxation av ulnahuvudet (vid DRU-leden).

Monteggiafraktur: fraktur på ulna och samtidig luxation av caput radii. Man är inte helt överens om ulnafrakturen ska vara i den proximala tredjedelen [2] eller proximala två tredjedelarna av ulna [3]. Radiushuvudet kan också vara frakturerat istället för luxerat [2].

Isolerad diafysär ulnafraktur

Vid påverkat distalstatus, nerv- eller kärlskada

 • Förbered för helt akut operation med reponering och vid behov stiftning alt. TEN-spikning.
 • Om ej återställd cirkulation trots reponering: akut samtal med kärlkirurg.

Kirurgisk behandling

Vid något av:

 • Monteggiafraktur (ulnafraktur + luxation av caput radii)
 • Felställning ≥ 10°
 • Ingen kontakt mellan frakturändar
 • Förkortning

Handläggning:

 • Förbered för snar operation med sluten reponering och vid behov stiftning alt. TEN-spikning.
 • Vid jourtid typiskt inläggning och operation tidigt följande morgon.

Icke-kirurgisk behandling

Om inget av ovanstående:

 • Sätt hög gipsskena med armbåge i 90° vinkel, ordentlig bredd på gipset på underarmen. [1]
 • Återbesök med röntgenkontroll i gips 12-14 dagar efter trauma. [1]
  • Vid försämrat läge vid återbesöket:
   • Om fortfarande inom gränsvärdena ovan: nytt återbesök med röntgenkontroll efter ytterligare en vecka. [1]
   • Annars: förbered för snar operation.
 • Avgipsning, ny röntgenkontroll och kontroll av distalstatus 4 veckor efter trauma. [1]
  • Om ej kliniskt läkt fraktur vid återbesöket:
   • Softcast (alt. gipsskena) på underarm i ytterligare 3 veckor. [1]
   • Därefter återbesök med ny röntgenkontroll. [1]
 • Undvik risker i 4 veckor efter avgipsning. [1]
 • Informera om att 6 veckor efter avgipsning ska rörelseomfånget vara normaliserat. [1]

Isolerad diafysär radiusfraktur

Vid påverkat distalstatus, nerv- eller kärlskada

 • Förbered för helt akut operation med reponering och vid behov stiftning alt. TEN-spikning.
 • Om ej återställd cirkulation trots reponering: akut samtal med kärlkirurg.

Kirurgisk behandling

Vid något av:

 • Galeazzifraktur (radiusfraktur + luxation av caput ulnae i handled)
 • Felställning ≥ 10°
 • Ingen kontakt mellan frakturändar
 • Förkortning

Handläggning:

 • Förbered för snar operation med sluten reponering och vid behov stiftning alt. TEN-spikning.
 • Vid jourtid typiskt inläggning och operation tidigt följande morgon.

Icke-kirurgisk behandling

Om inget av ovanstående:

 • Sätt hög gipsskena med armbåge i 90° vinkel, ordentlig bredd på gipset på underarmen. [1]
 • Återbesök med röntgenkontroll i gips 12-14 dagar efter trauma. [1]
  • Vid försämrat läge vid återbesöket:
   • Om fortfarande inom gränsvärdena ovan: nytt återbesök med röntgenkontroll efter ytterligare en vecka. [1]
   • Annars: förbered för snar operation.
 • Avgipsning, ny röntgenkontroll och kontroll av distalstatus 4 veckor efter trauma. [1]
  • Om ej kliniskt läkt fraktur vid återbesöket:
   • Softcast (alt. gipsskena) på underarm i ytterligare 3 veckor. [1]
   • Därefter återbesök med ny röntgenkontroll. [1]
 • Undvik risker i 4 veckor efter avgipsning. [1]
 • Informera om att 6 veckor efter avgipsning ska rörelseomfånget vara normaliserat. [1]

Kombinerad diafysär radius- och ulnafraktur

Vid påverkat distalstatus, nerv- eller kärlskada

 • Förbered för helt akut operation med reponering och vid behov stiftning alt. TEN-spikning.
 • Om ej återställd cirkulation trots reponering: akut samtal med kärlkirurg.

Kirurgisk behandling

Vid något av:

 • Felställning ≥ 10°
 • Ingen kontakt mellan frakturändar
 • Förkortning

Handläggning:

 • Förbered för snar operation med sluten reponering och vid behov stiftning alt. TEN-spikning av både radius och ulna.
 • Vid jourtid typiskt inläggning och operation tidigt följande morgon.

Icke-kirurgisk behandling

Om inget av ovanstående:

 • Sätt hög gipsskena med armbåge i 90° vinkel, ordentlig bredd på gipset på underarmen. [1]
 • Återbesök med röntgenkontroll i gips 12-14 dagar efter trauma. [1]
  • Vid försämrat läge vid återbesöket:
   • Om fortfarande inom gränsvärdena ovan: nytt återbesök med röntgenkontroll efter ytterligare en vecka. [1]
   • Annars: förbered för snar operation.
 • Återbesök med avgipsning, ny röntgenkontroll och kontroll av distalstatus 5-6 veckor efter trauma, den kortare tiden för barn < 7 år. Ev. därefter dagskena eller softcast i ytterligare 2 veckor. [1]
 • Undvik risker i 8 veckor efter avgipsning. [1]
 • Informera om att 6 veckor efter avgipsning ska rörelseomfånget vara normaliserat, i annat fall ska vårdnadshavare boka in snabbt återbesök. [1]

ICD-10

 • S52.2: Fraktur på ulnaskaftet
 • S52.20: Fraktur på ulnaskaftet-sluten
 • S52.21: Fraktur på ulnaskaftet-öppen
 • S52.3: Fraktur på radiusskaftet
 • S52.30: Fraktur på radiusskaftet-sluten
 • S52.31: Fraktur på radiusskaftet-öppen
 • S52.4: Fraktur på skaften av både ulna och radius
 • S52.40: Fraktur på skaften av både ulna och radius-sluten
 • S52.41: Fraktur på skaften av både ulna och radius-öppen

Referenser

 1. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård, Astrid Lindgrens Barnsjukhus (giltig från 2016-04-15)
 2. Radial Head Fractures Treatment & Management på Medscape (besökt 2019-05-02)
 3. Monteggia Fractures på orthobullets.com (besökt 2019-05-02)

Uppdaterad: 2020-03-14 19:41:36 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies