orto.nu

START - Skador barn - Armbåge/underarm - Fraktur diafys underarm

Skada barn: Fraktur diafys underarm (barn)

OBS! Beställ alltid röntgen av både underarm och armbåge vid misstanke om underarmsfraktur!

Klassificering (barn)

Galeazzifraktur: fraktur på distala tredjedelen av radius och samtidig luxation av ulnahuvudet (vid DRU-leden).

Monteggiafraktur: fraktur på ulna och samtidig luxation av caput radii. Man är inte helt överens om ulnafrakturen ska vara i den proximala tredjedelen [2] eller proximala två tredjedelarna av ulna [3]. Radiushuvudet kan också vara frakturerat istället för luxerat [2].
  
Monteggiafraktur, opererad med TEN-spik

Isolerad diafysär ulnafraktur (barn)

Vid påverkat distalstatus, nerv- eller kärlskada

 • Vid upphörd blodcirkulation: akut kontakt med kärlkirurg.
 • Förbered för helt akut operation med reponering och vid behov stiftning alt. TEN-spikning.
 • Om ej återställd cirkulation trots reponering: akut kontakt med kärlkirurg igen.

Kirurgisk behandling

Vid något av:

 • Monteggiafraktur (ulnafraktur + luxation av caput radii) [1]
 • Felställning > 10° [1]
 • Ingen kontakt mellan frakturändar [1]
 • Förkortning [1]

Handläggning:

 • Förbered för snar operation med sluten reponering och vid behov stiftning alt. TEN-spikning.
 • Vid jourtid typiskt inläggning och operation tidigt följande morgon.

Icke-kirurgisk behandling

Om inget av ovanstående:

 • Sätt dorsal gipsskena. [1]
 • Avgipsning i hemmet 4 veckor efter trauma. [1]
 • Undvik risker i 4 veckor efter avgipsning. [1]

Isolerad diafysär radiusfraktur (barn)

Vid påverkat distalstatus, nerv- eller kärlskada

 • Vid upphörd blodcirkulation: akut kontakt med kärlkirurg.
 • Förbered för helt akut operation med reponering och vid behov stiftning alt. TEN-spikning.
 • Om ej återställd cirkulation trots reponering: akut kontakt med kärlkirurg igen.

Kirurgisk behandling

Vid något av:

 • Galeazzifraktur (radiusfraktur + luxation av caput ulnae i handled) [1]
 • Felställning > 10°
 • Ingen kontakt mellan frakturändar
 • Förkortning

Handläggning:

 • Förbered för snar operation med sluten reponering och vid behov stiftning alt. TEN-spikning.
 • Vid jourtid typiskt inläggning och operation tidigt följande morgon.

Icke-kirurgisk behandling

Om inget av ovanstående:

 • Sätt hög gipsskena med armbåge i 90° vinkel [1], ordentlig bredd på gipset på underarmen.
 • Om reponerad: återbesök med röntgenkontroll i gips 1-2 veckor efter trauma. [1]
  • Vid försämrat läge vid återbesöket:
   • Om fortfarande inom gränsvärdena ovan: nytt återbesök med röntgenkontroll efter ytterligare en vecka.
   • Annars: förbered för snar operation.
 • Avgipsning i hemmet 4 veckor efter trauma [1] alternativt 4 veckor med hög gipsskena och sedan 2 veckor med låg gipsskena.
 • Undvik risker i 4 veckor efter avgipsning. [1]

Kombinerad diafysär radius- och ulnafraktur (barn)

Vid påverkat distalstatus, nerv- eller kärlskada

 • Vid upphörd blodcirkulation: akut kontakt med kärlkirurg.
 • Förbered för helt akut operation med reponering och vid behov stiftning alt. TEN-spikning.
 • Om ej återställd cirkulation trots reponering: akut kontakt med kärlkirurg igen.

Kirurgisk behandling

Vid något av:

 • Felställning > 10° [1]
 • Ingen kontakt mellan frakturändar [1]
 • Förkortning [1]

Handläggning:

 • Förbered för snar operation med sluten reponering och vid behov stiftning alt. TEN-spikning av både radius och ulna.
 • Vid jourtid typiskt inläggning och operation tidigt följande morgon.

 
Distala diafysära radius- och ulnafrakturer, opererade med TEN-spikar, sista bilderna läkt efter 7 månader

Icke-kirurgisk behandling

Om inget av ovanstående:

 • Sätt hög gipsskena med armbåge i 90° vinkel [1], ordentlig bredd på gipset på underarmen.
 • Återbesök med röntgenkontroll i gips 1-2 veckor efter trauma. [1]
  • Vid försämrat läge vid återbesöket:
   • Om fortfarande inom gränsvärdena ovan: nytt återbesök med röntgenkontroll efter ytterligare en vecka. [1]
   • Annars: förbered för snar operation.
 • Återbesök med avgipsning 4-6 veckor efter trauma, den kortare tiden för barn < 7 år. Ev. därefter dagskena i ytterligare 2 veckor [1], alternativt 4 veckor med hög gipsskena och sedan 2 veckor med låg gipsskena.
 • Undvik risker i 4 veckor efter avgipsning. [1]

ICD-10 (barn)

 • S52.2: Fraktur på ulnaskaftet
 • S52.20: Fraktur på ulnaskaftet-sluten
 • S52.21: Fraktur på ulnaskaftet-öppen
 • S52.3: Fraktur på radiusskaftet
 • S52.30: Fraktur på radiusskaftet-sluten
 • S52.31: Fraktur på radiusskaftet-öppen
 • S52.4: Fraktur på skaften av både ulna och radius
 • S52.40: Fraktur på skaften av både ulna och radius-sluten
 • S52.41: Fraktur på skaften av både ulna och radius-öppen

Referenser (barn)

 1. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård Astrid Lindgrens Barnsjukhus, giltig från 2022-04-27 (besökt 2022-12-19)
 2. Radial Head Fractures Treatment & Management på Medscape (besökt 2019-05-02)
 3. Monteggia Fractures på orthobullets.com (besökt 2019-05-02)

Uppdaterad: 2024-05-09 20:53:04 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies