orto.nu

START - Skador - Handled - Lunatummalaci/Kienböcks sjukdom

Skada: Lunatummalaci/Kienböcks sjukdom

Orsak

Avaskulär nekros av okänd anledning. Eventuellt ökad risk vid stort ulnaminus. [1, 2]

Vanligare hos unga. [1]

Symtom

  • Värk, stelhet och svullnad i handled
  • Minskad greppstyrka
  • Palpationsömhet över lunatum
  • Smärta vid supination

Diagnos

Delas in i stadier:

Stadium 1: Normal röntgenbild, MR visar minskat blodflöde [1, 2]

Stadium 2: Skleros av lunatum [1, 2]

Lunatummalaci stadium 2 med sklerotisk lunatum och ulnaminus

Stadium 3A: Kollapsad lunatum, kapitatum förflyttad proximalt [2]
 
Slätröntgen och T1-viktad MR-bild av lunatummalaci stadium 3A

Stadium 3B: Volarflekterad skafoideum [1, 2]

Stadium 4: Artros i handled [1, 2]

Handläggning

Remitteras vid misstanke till handkirurgklinik.

I tidiga stadier så kan man minska belastningen på lunatum genom forkortning av radius eller kapitatum, eller förlängning av ulna. Ett annat alternativ kan vara revaskularisering av lunatum, ofta med bengraft. [1, 2]

I avancerade fall så kan proximal row carpectomy [1, 2], handledsartrodes [1, 2] eller handledsprotes [1] vara möjliga alternativ.

ICD-10

  • M92.9 Juvenil osteokondros, ospecificerad
  • M93.1 Kienböcks sjukdom hos vuxen

Referenser

  1. Handkirurgi av Göran Lundborg och Anders Björkman, ISBN 978-91-44-08837-2
  2. Kienböck's disease på wikipedia.org (besökt 2021-01-0o5)

Uppdaterad: 2021-01-11 16:59:42 av Lars Johansson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies