orto.nu

START - Skador - Skuldra/axel/överarm - Axelinstabilitet

Skada: Axelinstabilitet

Synonymer

 • Glenohumeral instabilitet

Orsaker

Det finns några olika orsaker till instabilitet i axeln:

 • Tidigare traumatisk luxation där axelns stabilisatorer skadats. [2]
 • MDI = multidirectional instability: medfödd överrörlighet. Kan bero på underliggande sjukdom som t.ex. Ehlers-Danlos syndrom. [2]
 • Minor instability: uttöjning av främre ledband i axeln, drabbar främst kastidrottare. [2]

Symtom

 • Återkommande luxationer/subluxationer [1, 2]
 • Instabilitetskänsla i axelleden [2]
 • Värk i leden [2]

Diagnos

På vårdcentral

 • Slätröntgen. [1]
 • Fysioterapi med axelstabiliserande träning. [1]
 • Vid upprepade axelluxationer, eller fortsatta besvär trots 6 månaders fysioterapi: remiss till ortopedklinik för ställningstagande till stabiliserande kirurgi. [1]

På ortopedklinik

Remissbedömning

 • Kontrollera att det finns aktuell röntgenbild

Handläggning

 • Utred om MDI, t.ex. med hjälp av beighton score.
 • Utred vid behov med MR.
 • Vid MDI:
  • Fortsätt fysioterapi.
  • Rekommendera att undvika situationer där axeln luxerar.
 • Annars:
  • Ställningstagande till kirurgisk stabilisering.

ICD-10

 • M24.2B: Ligamentär instabilitet i axelled

Referenser

 1. Ansvarsfördelning mellan primärvård och ortopedisk specialistvård, VGR (besökt 2019-11-17)
 2. Ortopedi - patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna av Magnus Karlsson, Jón Karlsson och Harald Roos, ISBN 978-91-44-09084-9

Uppdaterad: 2024-05-11 23:16:35 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies